Jättelokan är dålig för den biologiska mångfalden. Växten breder snabbt ut sig och kväver annan vegetation, och särskilt illa har det varit vid Enköpingsvägen.

Dit kom förra året fem fyrmagade naturvårdare. Resultatet var lovande, enligt staden.

– De var väldigt bra på att beta den här jättelokan, så det blev en reduktion under året, säger Håkan Blanck, stadsträdgårdsmästare på Sundbybergs stad.

Samtidigt har jättelokan en tendens att komma tillbaka.

– Därför behöver man gå på den igen och upprepa behandlingarna.

Liksom förra året kommer får därför att sättas in i kampen mot den invasiva arten, denna gång på en något utvidgad yta. Liksom i fjol betar de i två omgångar, i början och i slutet på sommaren.

Flera åtgärder

Enligt Håkan Blanck kan fårens närvaro mycket möjligt bli en sommartradition i Sumpan.

– Det är vad vi hoppas på. Vi får utvärdera så klart och fortsätta, men det känns lovande.

Även i Igelbäckens naturreservat betar får. I reservatets norra del sätts dessutom mänskliga resurser in. Här har den problematiska blomsterlupinen letat sig in på äldre ängsmark och ska bekämpas med handkraft.

Också Solna stad vidtar en rad åtgärder för den biologiska mångfaldens skull. Utöver betande nötkreatur och får lämnas död ved och högstubbar kvar i naturen, eftersom många arter trivs bra där. Dessutom slås de ängar som inte betas, berättar stadsträdgårdsmästare Nils Forsberg.