Regeringen har beslutat att utbyggnaden av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm får förberedas för byggstart. Sträckan har länge haft kapacitetsbrister samtidigt som arbetspendlingen väntas öka ytterligare.

Spårutbyggnaden ska enligt Regeringen göra det möjligt att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik åtskilt, stopp på fler lokala platser föreslås. I fyrspårsavtalet har Uppsala lovat att bygga 33 000 bostäder och i Knivsta ska 15 000 bostäder byggas.

– Det är många som arbetspendlar mellan Uppsala och Stockholm och Ostkustbanan räcker inte till. Nu ger vi klartecken för att förbereda byggstart av fyrspår för att öka kapaciteten och möjliggöra ökat bostadsbyggande och Arlandas fortsatta tillväxt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Från Uppsala till länsgränsen

Utbyggnaden ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar byggande av ytterligare två spår mellan Myrbacken och Uppsala C och planeras att byggas mellan 2025–2027.

Så vad betyder det här för Sigtunas del?

– Först och främst vill jag säga att all investering på infrastruktur i Stockholmsområdet och inte minst Arlanda är positivt. Sedan vet vi inte än hur detta kommer att bli för de som pendlar från Märsta. Den första delen sträcker sig från Uppsala till länsgränsen så den påverkar inte oss direkt, säger Olov Holst (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

Olov Holst (M) är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Olov Holst (M) är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Stefan Källstigen

Kommunens huvudfokus när det kommer till pendling är Märsta station. I detta skede är det inte klart hur trafiken genom Sigtuna kommun kommer att dras. Det finns en oro att mer och mer av persontrafiken kommer dras via Arlanda och kvar skulle i så fall vara godstrafiken som passerar Märsta.

– Märsta station är hubben för våra invånare för att de ska kunna ta sig till och från jobbet. Tidigare regeringar har inte haft med Märsta station i den nationella plan för transportinfrastrukturen, två gånger har den dragits ur. Bygger man fyrspår till länsgränsen kommer problemen runt Märsta station att kvarstå för här är det inga fyrspår, säger Olov Holst.

Behov i Märsta

Även oppositionen i Sigtuna kommun är osäkra på vad det här innebär för Märsta stations del.

– Fyrspåret är positivt för vår del av länet men jag känner ändå en oro att det inte kommer att ge full utdelning för arbetspendlare i Sigtuna kommun. Jag hoppas och förväntar mig att det kommer att innebära bättre resmöjligheter till och från Märsta station för det behövs verkligen. Det finns fortfarande en hel del frågetecken, säger Marie Axelsson (S).

Oppositionsråd i Sigtuna, Marie Axelsson, (S).

Oppositionsråd i Sigtuna, Marie Axelsson, (S).

Stefan Källstigen