Passning. Lennart Levin tog strid för att buss 704 skulle synkas med tunnelbanan i Fruängen. Arkivbild. Foto: Stefan Källstigen

Klubbat: Linje 704 ska anpassas efter t-banan

Nu ska linje 704 anpassas bättre efter tunnelbanan i Fruängen. Huddinge- Björnkulla får en ny busslinje och det blir tätare trafik till Gladö kvarn. Det är några förändringar i busstrafiken som snart börjar gälla.

  • Publicerad 15:51, 19 nov 2021

Segeltorpsbor har i många år kämpat för att buss 704 ska anpassas efter tunnelbanan i Fruängen. Kvällstid går bussen med halvtimmestrafik.

– Bussen går i samma ögonblick som tunnelbanan kommer in. Man ser baken på den, det är riktigt provocerande, sa Segeltorpsbon Lennart Levin till Mitt i Huddinge i februari 2020.

Han startade en namninsamling och fick ihop nästan 200 namn som han skickade till SL. Och det tog skruv. Nu ska bussen bättre anpassas efter tunnelbanan i Fruängen. Från och med den 13 december delas busslinjen upp i två för att bättre anpassas till tunnelbanan.

– Det är roligt att höra. Men det hade gått utmärkt utan att förkorta linjen. SL måste självklart anpassa tidtabellen efter den stora trafikströmmen, och den är från tunnelbanan, säger Lennart Levin.

Delas upp i två

Buss 704 har passning till såväl pendeltåg som tunnelbana. "Detta är en ekvation som ibland blir omöjlig då det är svårt att tillgodose alla anslutningar. Särskilt i Fruängen är detta tydligt", skrev trafikförvaltningen på Region Stockholm i förslaget till trafikförändringar, som antogs nyligen.

Linje 704 kortas av så den trafikerar sträckan Fruängen–Huddinge station. Linjen får 10-minuterstrafik i morgonrusningen i stället för dagens 15-minuterstrafik, med enstaka förstärkningsturer för en jämnare belastning på avgångarna.

Linjens södra del, Huddinge station–Björnkulla kommer trafikeras med en ny linje 712 som får ett något lägre utbud. På sträckan Huddinge sjukhus–Visättra–Björnkulla är efterfrågan större och där kompletteras med linje 713, som enligt förslaget förlängs till Björnkulla.

Syftet med hela paketlösningen är att ge en bättre trafikering av Visättra och Björnkulla och bättre anslutningar mellan buss och tunnelbana i Fruängen.

Ny linje till Gladö

Gladö kvarn har vuxit rejält i invånarantal och resandet överstiger vad utbudet på linje 709 kan hantera, enligt SL. Därför kommer linje 709 slutar trafikera Gladö kvarn och att linje 744 i stället förlängs från Balingsnäs till Gladö kvarn.

Gladö kvarn får därigenom avsevärt högre turtäthet. Gladö kvarn kommer att få 30-minuterstrafik utom sena kvällar och helgmorgnar då det blir 60-minuterstrafik.

På sträckan Högdalen-Balingsnäs blir det fortsatt samma trafikutbud, med mindre justeringar.

Linje 709 som slutar trafikera Gladö kvarn får ett reducerat utbud, anpassat efter resandemängden på den kvarvarande linjesträckningen. Linjen föreslås få fem avgångar per vardag i vardera riktning och tre avgångar i vardera riktning på helger.

Förändringar i busstrafiken

Linje 704 delas upp i två. Från och med 13 december kommer 704 trafikera Fruängen-Huddinge station.

Linjens södra del, Huddinge station–Björnkulla föreslås trafikeras med en ny linje 712.

Huddinge sjukhus–Visättra–Björnkulla kompletteras med linje 713, som förlängs till Björnkulla.

709 slutar trafikera Gladö kvarn och i stället kommer linje 744 förlängas från Balingsnäs till Gladö kvarn.

Linje 709 (Huddinge station–Länna handelplats) får fem avgångar i vardera riktning på vardagar, och 3 avgångar i vardera riktning på helger.

Visa merVisa mindre