Den 18 juni klipptes ängen på Gärdet inför festivalen Lollapalooza. Alltför tidigt, menar Förbundet för Ekoparken, FFE.

Enligt FFE är Gärdet en känd häckningsplats för sånglärkan, och enligt observationer i Artdatabanken häckade de där även i år.

– Efter den här kalla våren var det troligtvis väldigt mycket fåglar på ängen när de gick ut med maskinerna. De vuxna fåglarna hinner förstås flytta på sig, men ungarna hamnar under maskinerna, säger Rikard Murray, ordförande i FFE.

FFE har nu gjort en polisanmälan om brott mot artskyddsföreningen.

”En klippning före midsommar innebär att fågelungar dödas och årets häckning spolieras.Vi menar att kännedomen om lärkornas häckning och att den tidiga klippningen dödar deras ungar gör att den skada som uppstår är avsiktlig”, skriver FFE.

Polisens uppgift

– Vi pekar inte ut någon. Det är polisens uppgift att utreda om det är den som upplåter marken, arrangören eller den entreprenör som utförde klippningen som är ansvarig.

FFE har samlat in drygt 1700 namnunderskrifter till stöd för att lärkorna ska räddas.

– Sportfältet är betydligt lämpligare för festival, där häckar inga sånglärkor. Ännu bättre vore om man valde en plats som exempelvis Frihamnen, som inte är ett grönområde.

Mindre yta

– Man hade även möjligen kunnat ha den här senare på sommaren, men i så fall på en mindre yta än idag. Förr eller senare ska gräset ­klippas, det har man gjort i alla tider.

Hur mycket senare råder det delade meningar om. Magnus Andersson, slottsfogde på Kungliga Djurgårdsförvaltningen, säger att gräset på Gärdet slagits runt midsommar under flera generationer.

– Väntar man för länge förlorar gräset sitt värde som djurfoder, i detta fall som vinterföda för våra kor på Djurgården, skriver han i ett mejl till Mitt i.

Han berättar att både KDF:s egna ornitologiska utredning och länsstyrelsens prövning visat att slåtter vid den här tiden inte är ett hot mot lärkorna, och att de snarare ökat i antal i området.

Att flytta till Sportfältet är inget alternativ – det är helt enkelt för litet för Lolla­palooza, menar Magnus Andersson.

– Däremot kan man alltid diskutera tider och datum, efter varje tillfälle görs en utvärdering. Vi arbetar utifrån utgångspunkten att Gärdet rymmer både lärkor och festivaler.

Mitt i har sökt arrangören av Lollapalooza.