Hållbart. Coca-Cola fabriken i Jordbro är den första i koncernen att få intyget. Lisa Wahlström är hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige. Foto: David Jansson

Klimatneutral kolsyra skapas i Jordbro

Coca-Cola fabriken i Jordbro har fått ett internationellt certifikat för sitt hållbarhetsarbete. Återvunnen kolsyra och el från vindkraft är några delar av arbetet som har lett till att fabriken blir den första i koncernen att få intyget.

  • Publicerad 07:00, 14 sep 2021

Coca-cola fabriken i Jordbro har certifieras enligt PAS 2060, en internationell standard som visar klimatneutralitet. Tack vare fabrikens arbete för att minska sina utsläpp kan de nu klassas som klimatneutrala.

För att uppfylla kriterierna i PAS 2060 behöver minst 95 procent av alla utsläpp i fabriken inkluderas i beräkningarna. Sedan 2015 har utsläppen minskat med 64 procent. Att övergå till att endast använda vindkraft och att återvinna koldioxid har varit några av åtgärderna fabriken vidtagit.

– Koldioxiden vi använder för att kolsyresätta våra drickor kommer från skogbruksrester och matrester som i sin tur är restprodukter från bioetanolframställning. Det är som att vi sluter cirkeln på något sätt, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Anställdas resväg påverkar

En annan del av hållbarhetsarbetet har varit att mäta hur anställda tar sig till och från jobbet.

– Vi mäter allt och det är en nyckelfaktor för att se vår påverkan. Vi kan ju uppmuntra anställda att åka kollektivt, omställa till elbil eller att samåka med kollegor men vi kan inte bestämma hur våra medarbetare ska ta sig till jobbet.

Enligt Lisa Wahlström gäller det framöver att se över hur fabriken ska kunna minska sina indirekta utsläpp som sträcker sig lite längre bort än fabriken i Jordbro.

– En stor del av vårt klimatavtryck ligger i våra förpackningar. Vi arbetar därför kontinuerligt med hur vi kan erbjuda drycker men med mindre förpackningsmaterial.

Klimatneutralitet - vad är det?

Innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder att en verksamhet inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser.

Eftersom nästan allting orsakar någon form av utsläpp kan man även klimatkompensera, alltså kompensera de utsläpp som man inte kan minska själv på annan plats.

Fabriken i Jordbro har bland annat varit delaktiga i återplantering av träd i Colombia för att kompensera.

Källa: Klimatordlista.se

Visa merVisa mindre