När grundskoleeleverna i Göteborgs stad går på jullov nästa vecka, är det 255 elever som tar farväl av sin skola för sista gången.

Kammarrättens dom från oktober om att stänga Römosseskolorna i Gårdsten, Agnesberg och Rannebergen står fast då Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att de inte kommer att pröva målet.

Det innebär att hundratals elever och 40 personal måste lämna sin skola och arbetsplats. Det rapporterar DN.

– Barnen är jätteledsna i dag. De kanske inte får gå i samma klass som sina kompisar och de vill inte till den kommunala skolan som ligger längre bort från där de bor, säger skolchef Johan Romberg till DN.

Får ny skolplacering

Under veckan ska elever och vårdnadshavare få besked om en ny kommunal skolplats till vårterminen.

– Nu är fokus på att ta emot eleverna och se till att de känner sig välkomna och får bra undervisning på sin nya skola säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten, i ett uttalande.