BYGGS OM. Mariebergsgatan ska få en enkelriktad cykelbana på den västra sidan. Foto: Per Brandt

KLART: Nya cykellösningar på Kungsholmen

Bättre framkomlighet och säkerhet för både cyklister och gående är planen. Nu går staden vidare med nya cykellösningar vid Mariebergsgatan och Igeldammsgatan.

  • Publicerad 16:08, 15 dec 2020

Förra sommaren presenterade trafikkontoret sina åtgärder för att höja säkerheten och trafiksituationen för både cyklister och gående längs Mariebergsgatan och Igeldammsgatan.

Nu har planerna klubbats.

Cykelbana längs ena sidan av Mariebergsgatan då parkeringen på ena sidan tas bort, bättre ytor och väntetider för gående och cyklister vid korsningen med Drottningholmsvägen, säkrare övergångsställen är lite vad som väntar på sträckan.

Men en del har strukits sedan sist. Den dubbelriktade cykelbanan längs hela Igeldammsgatan. Det blir istället bara mellan Fleminggatan och Alströmergatan. Anledningen är att bygget skulle dra iväg kostnaderna med 22 miljoner kronor, enligt trafikkontoret. Nu ska summan landa på totalt 35 miljoner kronor.

Men den grönblåa majoriteten hoppas ändå få till en bättre lösning än att cyklisterna ska ut i blandtrafik. I ett eget tillägg till beslutet ska trafikkontoret utreda en enklare lösning, med stolpar á la Götgatan på resten av Igeldammsgatan. Det ska hanteras i ett eget ärende.

– Men det kräver att vi kan lösa parkeringsfrågan, annars blir det för många platser som försvinner. Nu får trafikkontoret i uppdrag att titta på andra gator i området där man kanske kan snedställa bilar för att få in fler platser, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP).

En sådan lösning på resten av Igeldammsgatan är både billigare och snabbare byggt enligt honom.

– Det är ett jätteintressant stråk som förbinder Solna/Sundbyberg med Hornstull och Liljeholmen, och som kan ge något nytt. Vi kan göra det billigt, men bra.

Totalt kommer 43 parkeringsplatser kommer försvinna längs Mariebergsgatan och Igeldammsgatan.

Längs östra Mariebergsgatan blir det dock fortsatt cykling i blandtrafik för det mesta, blandat med cykelfält på en delsträcka.

2022 är planen att starta vid Mariebergsgatan, ett år senare än först tänkt, och sedan 2023 vid Igeldammsgatan då det påverkas av husbygget på platsen.

Staden får en del kritik från cyklisthåll att olika lösningar blandas när olika sträckor görs om, att det blir otydligt och att det inte prioriteras. Hur ser du på det här?

– Det är inte optimalt, men staden är komplicerad och inte byggd för alla funktioner. Vi kan inte förändra hur mycket som helst på den här platsen. Men helheten kommer bli mycket bättre än idag. En avsevärt bättre säkerhet, säger Daniel Helldén.

Det här ska göras

Mariebergsgatan: Enkelriktad cykelbana längs den västra sidan, 2,25 meter på större delen av sträckan. På östra sidan blir det cykling i blandtrafik och 1,5 meters cykelfält på delar av sträckan. Övergångsställena höjs upp.  

Igeldammsgatan: Dubbelriktad cykelbana mellan Fleminggatan-Alströmergatan, som också enkelriktas mot Fleminggatan. Trafikkontoret ska utreda dubbelriktad cykellösning genom så kallade ”tuff curbs”, plaststolpar, längs resten av sträckan. Utreds separat.

Mariebergsgatan/Drottningholmsvägen: Nya cykelfält genom korsningen, gående och cyklister separeras och får större väntytor. Stoppsignalerna ska även optimeras för cyklister och vänstersvängande körfält tas bort.

Visa merVisa mindre