SigtunaHem och Hyresgästföreningen är nu överens om en hyreshöjning på 4,5 procent för 2023. De nya hyrorna kommer att gälla från och med den 1 januari och tas ut retroaktivt.

Undantaget den generella hyreshöjningen på 4,5 procent ligger lägenheterna i Kulturtorget i Märsta centrum samt kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar. För boende där höjs hyrorna i stället med 2,25 procent.

Det kunde blivit större hyreshöjningar än så. SigtunaHem yrkade en hyreshöjning med 7,1 procent hos Hyresgästföreningen men fick ge efter. Flera förhandlingar genomfördes mellan parterna och till slut även med Hyresmarknadskommittén.

Retroaktiv hyra april-juni

Det var även Hyresmarknadskommittén som beslutade den slutgiltiga hyran för 2023 som SigtunaHem och Hyresgästföreningen nu har skrivit under.

– Vi har sett dramatiska förändringar under 2022 med kraftigt ökade kostnader på grund av inflation, räntehöjningar och skenande energipriser, sa SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck inför de första förhandlingarna hösten 2022.

SigtunaHem meddelar att för perioden januari–mars kommer hyra att tas ut retroaktivt genom tre extra hyresbetalningar. Summan fördelas på tre lika stora belopp under månaderna april–juni 2023.