Uppemot 30 procent av män över 60 i norra Europa drabbas av Dupuytrens kontraktur, vikingasjukan, där fingrarna låser sig i ett böjt läge.

I arvsmassan

Nu har forskare vid Karolinska institutet, KI, undersökt varför. Hypotesen var att den orsakas av genetiska varianter hos neandertalare.

– Eftersom vikingasjukan sällan ses hos individer med afrikansk härkomst frågade vi oss om genvarianter från neandertalare delvis kan förklara varför människor utanför Afrika främst drabbas, säger forskaren Hugo Zeberg på KI:s webb.

Arvsmassan hos nästan 8 000 drabbade i Finland, Storbritannien och USA analyserades och jämfördes med 600 000 friska individer.

Forskarna fann 61 genetiska riskfaktorer för vikingasjukan. Tre av dem är nedärvda från neandertalare, varav två är de viktigaste för att drabbas.

Vikingakoppling

Neandertalare befolkade Europa och Asien innan de moderna människorna kom dit för 60 000 år sedan.

Folkgrupperna blandades, och mellan en och två procent av arvsmassan hos människor med rötter utanför Afrika kommer från neandertalare.

– Det här är ett fall där mötet med neandertalare resulterat i en ökad risk att drabbas av sjukdom, även om vi inte ska överdriva kopplingen mellan neandertalare och vikingar, säger Hugo Zeberg.