Kentas last och schakt AB har ansökt om att få bereda mer mark på sin fastighet Nor 1:2 på norra Värmdö, där de i dag driver en stenkross.

Det handlar om ytterligare 7 000 kvadratmeter av marken, till totalt cirka 20 000 kvadratmeter, som de vill hårdgöra för att kunna lasta och förvara krossmassor på. Företaget lagerför ett 20-tal krossprodukter som är väldigt ytkrävande, skriver man i ansökan, därför behövs mer körbar last- och förvaringsyta.

Vill börja med flisning

Det här skulle också göra det möjligt för dem att utöka verksamheten med bland annat framställning av träbaserat bränsle, något som de redan har tillstånd för, enligt Tomas Landegren, arbetsledare på Kentas AB.

– Planen är att börja ta emot stubbar för flisning, säger han.

För att åstadkomma den extra ytan behöver man spränga bort cirka 27 500 ton berg.

Krossen ligger mitt emot Värmdö motorbana och företaget har i dag tillstånd att krossa och sortera 300 000 ton berg per år, och 250 lastbilstransporter får köras till och från anläggningen varje dygn.

Mitt i Värmdö har tidigare berättat att boende längs Skärgårdsvägen, i bland annat Ängsvik, störs av all lastbilstrafik som går genom deras områden.

Enligt Tomas Landegren kommer en utökad verksamhet på Nor inte att märkas utåt.

– Det blir ingen ändring kring arbetstider och antal transporter i så fall, säger han och förklarar att skillnaden blir att fler lastbilar som i dag körs tomma till anläggningen kommer att ha med sig material som ska lastas av.  

Siggestakrossen kan läggas ned

Ärendet kommer att tas upp i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senare i höst. Innan dess vill Värmdö kommun inte kommentera ärendet.

På sikt vill Kentas också flytta sin verksamhet på Siggesta, till Nor. Det betyder i så fall att Siggestakrossen läggs ned.

– Det skulle innebära att vi kan minska miljöpåverkan och få en effektivare produktion, om personal och bilar är samlade på ett ställe. Men då behöver vi dubbelt så mycket markyta på Nor jämfört med idag, och där är vi inte än, säger han.  

https://www.mitti.se/nyheter/ansokan-inlamnad-om-ny-stenkross-i-varmdo/repvcE!sVWx505NsppgPKaWe32Gw/