Göteborg

Det har snart gått ett år sedan lagen om att chipmärka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register infördes, ännu har drygt 400 000 katter registrerats av de omkring 1,4 miljoner katter man uppskattar vistas i Sverige.

Målsättningen för det första året med registret var att 500 000 katter skulle vara registrerade, något som Jordbruksverkets Anders Elfström fortfarande hoppas kunna uppnå.

– Vi hoppas att vi kan få ihop de sista registreringarna till årsskiftet. Men det tog nästan 20 år att få in alla hundar i hundregistret när det först kom, så om man jämför med det tycker jag att det är väldigt bra siffror redan nu.

Syftet med registret är mångfacetterat. Men framförallt handlar det om att förbättra djurskyddet och samtidigt höja statusen på katter – som genom tiderna har varit genomgående låg.

Kattregistret firar ett år den 2 januari, men fortfarande räknar man med att det finns omkring en miljon oregistrerade katter i Sverige.

Kattregistret firar ett år den 2 januari, men fortfarande räknar man med att det finns omkring en miljon oregistrerade katter i Sverige.

Dino Soldin

– Det är ett problem att vi i dag har en hel del hemlösa katter, och att de riskerar att leva ett fasansfullt liv. Vi vill fånga upp alla dessa katter så att om man hittar en katt ska det vara enkelt att återföra den till sin ägare, säger Anders Elfström.

Bör inte registreringen gå snabbare när det är lagstiftat?

– Vi gick faktiskt inte in med tanken att alla, den 1 januari 2023, skulle registrera sina katter direkt. Det är ju en utmaning bara att nå ut med informationen till drygt 1 miljon medborgare. Men man ska komma ihåg att det är en lagstiftning, så man är skyldig att registrera och märka sin katt, säger Anders Elfström.

Katthemmens förhoppningar

Förhoppningen med registret är också att det ska finnas färre katter som exempelvis behöver hanteras av katthem – men det är en förändring som kommer att ske under en lång tid, konstaterar Solveig Gavik från Djurens Vänners Katthem i Göteborg.

"Det känns som att vi har något att komma med nu"

"Det känns som att vi har något att komma med nu"

Dino Soldin

– Vi väntade och väntade på den här lagen, och så kom äntligen beslutet. Vi insåg då ganska snart att det kommer ta tid innan alla har hakat på, men vi trodde no att det skulle gå fortare än vad det faktiskt har gjort, säger hon.

– De flesta katterna är fortfarande oregistrerade, och de katter som vi kommer i kontakt med är näst intill aldrig märkta eller registrerade. Men, om vi lyckas hitta någon ägare till en bortsprungen katt som inte är märkt brukar de skämmas - så det känns i alla fall som att vi har något att komma med nu, menar Solveig.

Djurens Vänner drivs med hjälp av medlemmars och andra människors gåvor och bidrag.

Djurens Vänner drivs med hjälp av medlemmars och andra människors gåvor och bidrag.

Dino Soldin

På katthemmet i Göteborg tar man emot, och adopterar ut omkring 200 katter årligen. Deras tjugotal platser är alltid fyllda och än finns det ständigt en kö med katter som behöver omhändertas.

– Vi önskar att vi inte behövde finnas, men vi märker att vi behövs. Vi det enda katthemmet i Göteborg och jag skulle säga att det skulle behövas fler.

Förhoppningen är att andelen registrerade katter fortsatt kommer att öka och att trycket hos katthemmen ska .

– Det kommer säkert att märkas större skillnad längre fram, men då måste alla följa lagen – oavsett om du har en innekatt eller bor på landet, påpekar Solveig.