I en skogsbacke står en björkstam som ser ut att brutits av på mitten, möjligen av ålderdom. Någonstans långt borta hörs ljudet av biltrafik, om än svagt.

Här i Judarskogen är få människor i rörelse den här torsdagen.

En av dem är Ulrika.

Känns det som att det här naturområdet tas om hand?

– På sitt sätt. Man låter gamla träd ligga. Mig stör det inte. De har skött det väldigt väl.

Ulrika, som inte vill säga sitt efternamn, säger att hon går nästan dagligen i området.

– Skulle jag önska något är det fler broar på platser där marken är sank. Gångvägen är en isbana på sina ställen.

Gränsjusteringar

Tidigare i vinter har Mitt i skrivit om att länsstyrelsen skickat ut ett förslag om att justera gränserna för vad som ska räknas som riksintresseområde i det här naturskyddade området.

Gränserna har visat sig inte vara helt anpassade efter verkligheten, de har antingen satts för grovt eller inte tagit hänsyn till att mark redan exploaterad.

Länsstyrelsen vill göra gränsjusteringar i området på grund av att tidigare gränser är för grovt satta eller att mark redan är exploterad.

Länsstyrelsen vill göra gränsjusteringar i området på grund av att tidigare gränser är för grovt satta eller att mark redan är exploterad.

Mikael Andersson

När remisstiden gick ut för att tycka till om gränsjusteringarna i slutet av februari hade bland andra Stockholms stad och Region Stockholm yttrat sig.

I Region Stockholm instämmer den politiska majoriteten i länsstyrelsens förslag om att justeringarna behöver göras medan oppositionspartierna L och KD gör ett särskilt uttalande där de betonar vikten av att eventuella framtida förändringar tar hänsyn till värdena som gör Judarnområdet omtyckt.

Delar Brommas uppfattning

Den politiska majoriteten i Stockholms stad är tuffare i sitt svar. De delar Bromma stadsdelsnämnds uppfattning att riksintresseområdet bör ha samma avgränsning som det naturskyddade området, något Mitt i tidigare skrivit om.

Majoriteten anser att länsstyrelsen i det här fallet har avvikit från sin egen princip att låta riksintresseområden ha samma avgränsning som det naturskyddade området.

De borgerliga oppositionspartierna i stadshuset är än mer kritiska. Ett par av dem, M och L, vill stoppa länsstyrelsens planer:

"Planerna för minskningen av riksintressearealen är mycket omfattande", skriver M och L, som båda ser en fara för att länsstyrelsens förslag kan frigöra mark för bostadsbyggande.

"Med anledning av ovanstående helhetsbedömning bör nuvarande gränser bibehållas vad avser Judarnområdet", skriver M och L.

Omtyckt reservat

Gångvägen vi går på är isbelagd och hal.

Peter Lundström uppskattar stillheten och tystnaden i Judarnområdet.

Peter Lundström uppskattar stillheten och tystnaden i Judarnområdet.

Mikael Andersson

Peter Lundström, en av besökarna här i området, konstaterar att en av orsakerna till att han kommer hit är för att det "tyst och stilla".

Han tycker att naturområdet hålls efter på ett bra sätt.

– Folk har höga förväntningar, som att det ska vara räcken och anlagda gångvägar med broar. Jag tycker att det är larvigt, det är inte fel att gå i naturen.

Robert Larsson oroas inte över Judarnområdets framtid: "Det här naturområdet behöver behållas."

Robert Larsson oroas inte över Judarnområdets framtid: "Det här naturområdet behöver behållas."

Mikael Andersson

Vid en grillplats har en skolklass slagit sig ned.

– Det är rätt nära och det går att åka kommunalt hit, säger Robert Larsson som är lärare och som tycker att det är ett "jättebra område".

Han oroas inte över att grönområden allt mer tas i anspråk:

– Jag är inte av den uppfattningen. Det här naturområdet behöver behållas.

Vid en annan av områdets grillplatser, också den belägen vid sjön Judarns strand, håller Carin Cabrera på att grilla korv.

– Det är en superfin plats, säger Carina Cabrera.

Hon visar sig bo inne i stan och har sökt sig hit bland annat för att det finns få grönområdena inne i stan.

– Inne i stan blir det allt trängre, konstaterar hon.

Hon brukar komma till Judarnområdet ett par gånger om året och tycker att området är välskött:

– Gångstigen runt sjön är väldigt väl underhållen, och här där jag står är det en väldigt fin grillplats.

Carin Cabrera bor inne i stan. Där upplever hon att grönområdena blir allt färre. Det som lockar henne att komma till Judarnormådet är naturen och att det är lätt att åka hit kommunalt.

Carin Cabrera bor inne i stan. Där upplever hon att grönområdena blir allt färre. Det som lockar henne att komma till Judarnormådet är naturen och att det är lätt att åka hit kommunalt.

Mikael Andersson