Familjeutflykt. I stället för en partner har Josephine kunnat hämta stöd hos släkt och vänner under processen med att skaffa barn. "De har varit väldigt peppade och glada för min skull. Jag har inte känt mig ensam i det", säger hon. Foto: Alexander Kuronen

Josephine fick sin dotter på egen hand

I dag, den 1 april, är det fem år sedan Sverige fick en lag som gjort det enklare för ensamstående att skaffa barn. En av dessa föräldrar är Abrahamsbergsbon Josephine Berge.

  • Publicerad 16:52, 1 apr 2021

När Josephine Berge var 27 år hade hon redan en hel del ordnat för sig: utbildning, bostad, fast jobb.

Det som saknades för att bilda familj var en partner.

– Innan hade jag tänkt att jag skulle träffa någon först, men så hade jag så väldigt mycket barnlängtan, säger Josephine som i dag är 30.

Med tre av fyra mål uppfyllda kände hon ändå att hon hade en stadig grund. Lösningen blev insemination, en sorts assisterad befruktning där donerade spermier fördes in i livmodern.

Ny lag 2016

Josephine behövde inte söka sig till exempelvis Danmark eller Polen för att få hjälp, vilket har varit fallet för andra svenskar. Sedan den 1 april 2016 har ensamstående rätt till assisterad befruktning.

– Tidigare fick man bekosta allt på egen hand. Det har rört sig om 10 000 – 100 000 kronor beroende på allt från vilken behandling man behöver till hur många försök som krävs, säger Emelie Wahlberg.

Ordförande. Emelie Wahlberg från den ideella föreningen Femmis. Foto: Privat

Bebislycka. Josephine Berge och dottern Majken. Foto: Alexander Kuronen

Hon är ordförande i Femmis, en ideell förening och nätverk för frivilligt ensamstående föräldrar med donation. Föreningen drev på för att den nya lagen skulle komma till och jobbar fortfarande med att bilda opinion i frågan.

– Det finns fortfarande saker som behöver bli bättre, till exempel i vården där de oftast tänker att det är självklart att det finns en pappa, säger Emelie som själv är under utredning för assisterad befruktning.

Tar tid

Hon upplever att de allra flesta reaktionerna på lagen från 2016 har varit positiva. Men det finns också de som tycker att en familj kräver två föräldrar.

– Även om man skaffar barn i tvåsamhet är det tyvärr vanligt att föräldrar går isär och att man blir ensamstående på det sättet. Det barn behöver är förebilder och det kan vi ge i alla fall, med de närstående vi har runt oss.

Josephine Berge lägger till:

– När man skaffar barn själv tar processen lite tid. Det är köer och man hinner verkligen fundera på om det här verkligen är det man vill.

Kö till assisterad befruktning – kvinnor blir för gamla

Före inseminationen genomgick hon dessutom medicinska och psykosociala undersökningar. Par som skaffar barn på det gamla hederliga viset ställs sällan inför liknande krav, menar hon.

I dag har Josephines dotter Majken snart hunnit bli fyra månader.

– Bara här i mitt område är det minst två småbarnsfamiljer med mammor som valt samma väg, så det blir vanligare och vanligare.

När det gäller Majken tänker Josephine vara öppen om hennes ursprung redan från tidig ålder, och ge fler detaljer allteftersom.

– När hon undrar ska jag säga att jag jättegärna ville ha barn och att jag fick hjälp på sjukhuset.

Assisterad befruktning

De två huvudsakliga typerna av assisterad befruktning är:

1. Insemination, där spermier hanteras utanför kroppen.

2. In vitro-fertilisering (IVF), där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen.

I Sverige gäller principen att barn som kommit till genom donation ska ha rätt till information om sitt ursprung, och kunna ta del av de uppgifterna vid mogen ålder.

Källa: Statens medicinsk-etiska råd

Visa merVisa mindre