Streetart. Emelie Mottets konstverk på Lindhagensgatan var en del i streetart-projektet Art made this 2016. Foto: foto: Per Brandt

Jonlund (L) vill se mer gatukonst på Kungsholmen

Kungsholmens stora planer för mer gatukonst bidde en tillfällig vepa på en vägg. Men nu kanske arbetet kan väckas till liv igen, enligt stadsdelsnämndens ordförande.

  • Publicerad 12:05, 9 nov 2021

När bland annat Söder satte upp lagliga, öppna graffitiväggar försökte även dåvarande rödgrönrosa majoriteten på Kungsholmen väcka liv i frågan om mer gatukonst i stadsdelen.

Det blev ett upprop till intresserade fastighetsägare – som i stort sett kammade noll förutom en tillfällig vepa på Serafen som ägs av stadens äldrebostadsbolag Micasa.

Det var fem år sedan och förvaltningen pekade även då ut muralmålningar, konsttavlor och konstplakat som möjliga vägar framåt. Enligt förvaltningen samarbetar man nu främst med Stockholm konst när de tar fram offentlig konst i samband med parkupprustningar, vilken konstform som det då blir beror helt på platsen och konstnären.

Rasmus Jonlund (L) Foto: Per Brandt

Så ska Kungsholmen få mer gatukonst – trots nej till uppbyggda graffitiväggar

De pekar även på att staden centralt har i uppdrag att upprätta tio nya muralmålningar innan 2022 är slut.

Stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) har tidigare stridit för mer gatukonst då han satt i kulturnämnden. Däremot är möjligheterna små att på egen hand få till mer gatukonst enligt honom.

Jätteskynke – Kungsholmens nya gatukonst

– Vi äger ju inga fastigheter, men vi har våra parker. De nya träskulpturerna i Fredhällsparken är ju också ett slags konst. Jag ser gärna mer konst i samverkan med kulturnämnden och Stockholm Konst. Alla nämnder och förvaltningar måste jobba för att förverkliga stadens strategier.

Er egen utredning pekade ändå ut ett par inriktningar för fortsatt arbete för gatukonst. Är det nedlagt eller något som kan tas upp igen?

– Jag tar gärna upp det igen. Jag kommer att lyfta frågan om konstnärlig gestaltning för diskussion i vår grönblå majoritet och med förvaltningen.

Nu växer gatukonsten på Kungsholmen