Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att en journalist på Expressen i november i fjol begärde ut uppgifter om de 100 största elförbrukarna i Sollentuna och att Seoms elnätschef vägrade att lämna ut uppgifterna, med hänvisning till säkerhetsskyddslagen

Journalisten begärde då att Seom skulle göra en prövning enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, men det hjälpte inte.

– Man kan använda den här informationen för att spionera. Jag vet inte vem du företräder, det är just därför den är hemlig. Vem säger vems ärenden man går? Du försöker komma åt information som är sekretessbelagd genom påtryckning, i mina ögon är det en form av påverkansoperation, sa elnätschefen i en intervju då.

Bakläxa i högre instans

Även Seoms vd avslog begäran med motiveringen att det inte var förenligt med säkerhetsskyddslagen att lämna ut de begärda handlingarna. Detta överklagades till kammarrätten som i januari i år upphävde Seoms beslut och återförvisade målet till bolaget för en ny prövning.

Någon sådan ny prövning har Seom inte gjort och nu riktar JO skarp kritik mot bolaget. Kritiken gäller att en ny prövning saknas, men JO menar också att ”handläggningen vid Seom visar på tydliga brister i fråga om kunskaper och rutiner gällande allmänna handlingars offentlighet.”

Utöver det riktar JO allvarlig kritik mot elnätschefen för hans spionuttalanden som enligt JO är ”häpnadsväckande och står i uppenbar strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet”.

Ska inte kunna hända igen

Både styrelseordförande och vd har bytts ut i Seom det senaste året och den nytillträdde vd:n Jörgen Austler berättar att man har haft utbildningsinsatser så att det som skedde inte ska kunna hända igen.

– Det här är inget som varken vår tidigare eller nuvarande ledning står bakom. Vi tar till oss av kritiken från JO och har sett över våra interna rutiner för att säkerställa att något sådant här inte inträffar igen. Vi har också utbildat våra chefer i hanteringen av allmänna handlingar och kommer att fortsätta med det även framåt, säger han.