Soldater från Livgardet övar på Gotland i januari i år. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

JO riktar covidkritik mot Livgardet

Då ett covidutbrott inträffade hos Livgardet valde Försvarsmakten att isolera en hel pluton i enkelrum, både sjuka och friska. Nu kritiserar Justitie­ombudsmannen hanteringen och kallar den ”ytterst tveksam”.

  • Publicerad 13:53, 20 maj 2022

Att sitta inspärrad utan social kontakt­ är psykiskt påfrestande.­

En värnpliktig vände sig till Justitieombudsmannen, JO, med en anmälan gällande Försvarsmaktens hantering av ett covidutbrott vid Livgardet. Soldaten beskrev det hela som ”psykiskt påfrestande”.

Försvarsmakten har gett sin bild till JO och menar i korthet att man följt ”mycket stränga smittskyddsåtgärder riktade till arbetsgivare” vid tidpunkten.

Lagstöd finns

Vidare har man framfört att åtgärden har stöd i lagen om totalförsvarsplikt. Närmare bestämt där det i lagen anges att ”den som fullgör värnplikt är skyldig att i den mån verksamheten kräver det tåla inskränkningar i sin personliga frihet”.

Försvaret: Var nödvändigt

Försvarsmakten skriver: ”Begränsningen av de värnpliktigas rörelsefrihet var vid tillfället nödvändig och ändamålsriktig med hänsyn till det stora antalet smittade vid plutonen”.

Vad det gäller kritiken om bristen på utomhusvistelse och aktiviteter så är Försvarsmakten självkritisk i sitt svar: ”Det borde exempelvis ha funnits tydliga rutiner för rätt till utevistelser och aktiviteter.

Försvarsmakten har vidtagit förbättringsåtgärder i anslutning till sjukförläggning i syfte att minimera negativ inverkan för de värnpliktiga”.

Detta har hänt:

I en anmälan som kom in till Justitieombudsmannen i december 2020 framförde en värnpliktig vid Livgardet klagomål gentemot Försvarsmakten hur man hanterat ett utbrott av covid-19 i en pluton.

Den värnpliktige beskriver hur samtliga medlemmar av plutonen beordrades att isolera sig i enkelrum under sju dagar oavsett provresultat. Ingen möjlighet till utomhusvistelse gavs under perioden. Den värnpliktige skriver: ”Att sitta inspärrad utan möjlighet till social kontakt och fysisk aktivitet är psykiskt påfrestande”.

En utredning visade att 40 procent av plutonen blev smittad, med eller utan symtom.

Visa merVisa mindre

JO: ”Ytterst tveksam”

Vad säger då JO om det hela? Justitieombudsmannen konstaterar att ovannämnda åtgärder inte kan ha grundat sig i frivillighet från de värnpliktiga samt att ”agerandet uppvisar stora likheter med ett frihetsberövande”.

Justitieombudsmannen är tveksam till om lagen om totalförsvarsplikt går att tolka så som Försvarsmakten valt att göra i det aktuella fallet och kallar tolkningen för ”mycket långtgående”.

”JO ställer sig därför ytterst tveksam till om regleringen medger att Försvarsmakten vidtar så pass ingripande åtgärder som långvarig isolering av värnpliktiga med hänsyn till risk för smittspridning.”

JO är även kritisk till att tydliga rutiner saknades vad gäller utomhusvistelse och fysisk aktivitet.

Upplands-Bro blir med swimruntävling

Femton kilometer – fyra sjöar I höst kommer du kunna simma genom fyra sjöar och springa tolv kilometer utan att lämna kommunen. Då är det nämligen premiär för Upplands-Bro Swimrun 2022.onsdag 6/7 11:02

Då blir det fest i Bro och Kungsängen

Kommunen arrangerar och bjuder på program I regi av Upplands-Bro kommun kommer sensommaren bjuda på fest både i Kungsängen och Bro.onsdag 6/7 10:54