Beslut. Norrmalms stadsdelsnämnd kritiseras av JO. Foto: Ulrika Lind

JO-kritik mot Norrmalms stadsdelsnämnd

En kvinna i Vasastan fick avslag efter avslag på sin begäran om förtur i förskolekön. Men när hon begärde ut underlaget fick hon inget svar. När JO gjorde samma sak visade det sig att det inte fanns några handlingar och nu får Norrmalms stadsdelsnämnd kritik.

  • Publicerad 08:30, 20 okt 2020

Det var i mars förra året som en kvinna i Vasastan JO-anmälde Norrmalms stadsdelsnämnd. Anledningen var att hon inte fått svar på sin begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

Kvinnan hade sagt upp en förskoleplats på en privat förskola där flera föräldrar larmat om missförhållanden. En anmälan upprättades hos utbildningsförvaltningen, som ansvarar för privata förskolor. Förvaltningen kom med flera anmärkningar och förelägganden, men förskolan stängdes inte.

– Jag ansökte då hos Norrmalms stadsdelsförvaltning om en akut omplacering av mitt barn efter att barnet upprepade gånger hade skadats på förskolan, säger kvinnan som fick formella avslag hemskickade flera gånger.

– Jag kontaktade då Barnombudsmannen som rådde mig att begära ut handlingarna bakom beslutet. När jag inte fick något svar fick jag rådet att kontakta JO.

När JO begärde ut beslutsunderlaget visade det sig att det inte fanns några sådana handlingar.

– Det känns helt galet. Jag hade ju skickat in polisanmälningar och läkarrapporter. Vi fick beslut om avslag och stod helt utan barnomsorg i sex månader. Det här visar att man inte kan lita på myndigheternas utövning, vi fick ingen chans till en rättvis prövning, säger kvinnan.

"Borde meddelat att handlingar inte fanns"

Nu får Norrmalm kritik av JO för brister i hanteringen.

Nämnden borde skyndsamt ha meddelat kvinnan att de handlingar hon begärt inte fanns, står det bland annat i JO:s beslut. De borde även informerat om möjligheten att begära myndighetens prövning.

– Det är specifikt att kvinnan inte fått ta del av handlingar som hon har begärt som JO riktar kritik mot Norrmalms stadsdelsnämnd för, säger Charlotta Nylén, på JO som har varit med och föredragit ärendet.

Stadsdelsförvaltningen menar att man har följt de regler om kösystem som kommunfullmäktige har klubbat.

– Därför fanns det inget beslutsunderlag. Vi har inte gjort något avsteg från köreglerna, säger Johanna Hult, avdelningschef på förskoleavdelningen på Norrmalm.

Men ni skickade ju ut ett beslut om avslag till föräldrarna?

– Ja, beslutet var att inte hantera det som ett avsteg från köreglerna, då behöver det inte finnas något beslutsunderlag. Vi hade kontakt med föräldrarna och hänvisade till reglerna muntligt, men vi tar till oss av kritiken från JO, säger Johanna Hult.

Vad borde ni ha gjort?

– Vi borde ha bifogat köreglerna skriftligt. Det är ett knepigt regelsystem som är svårt att navigera i. Jag förstår att det är svårt att förstå.

Vad ska man som förälder göra om ens barn far illa på en förskola?

– Om man är missnöjd kan man höra av sig till oss och få hjälp med att hitta en förskola som har lediga platser, men det kanske inte blir på den specifika förskola man vill. Bara i fall med synnerliga skäl kan vi göra avsteg från köreglerna, ofta handlar det om barn med behov av särskilt stöd, säger Johanna Hult, och fortsätter:

– I det här fallet ansåg inte utbildningsförvaltningen att förskolan behövde stängas. Det innebär att vi inte kunde göra några avsteg.