Förra veckan rapporterade vi om att Tensta gymnasiums gamla lokaler snart ska inhysa en gymnasieskola igen. Till hösten 2024 planeras nya Järva gymnasium öppna, med plats för 500 elever.

Bakom Järva gymnasium står den ideella stiftelsen Roya Foundation. Stiftelsen ligger även bakom högstadieskolan Järvaskolan i Kista, och har velat starta ett gymnasium i området i många år, berättar vd:n Amir Sajadi.

– Det finns en efterfrågan och ett behov av en gymnasieskola i området, något vi märkt sedan vår andra årskurs gick ur nian på Järvaskolan. Vi tycker samtidigt att det saknas en skola som tar extra ansvar och utvecklar en verksamhet utifrån de förutsättningar och behov som finns i området, säger han.

På vilket sätt kan ni ta det ansvaret som andra inte kan?

– I dag är det ett fritt val att komma till gymnasiet, dörrarna står öppna, kommer du så kommer du. Vi vill bygga en skola som faktiskt ser till att eleverna fullföljer utbildningen och tar examen, genom att se eleverna och inte ducka för frågor som är viktiga och centrala i deras liv, säger han, och fortsätter:

– Vi kommer fokusera på att skapa en familjär miljö där vi synliggör frågor om rasism och fördomar, tar upp dem på ytan och bemöter dem, i en organisation där mångfald är ledordet och där både elever och personal alltid ska känna sig inkluderade.

Amir Sajadi är vd för stiftelsen Roya Foundation, som nu tecknat avtal att driva nytt gymnasium i Tensta gymnasiums gamla lokaler.

Amir Sajadi är vd för stiftelsen Roya Foundation, som nu tecknat avtal att driva nytt gymnasium i Tensta gymnasiums gamla lokaler.

Valter Frank

Tror på högt söktryck

Tidigare gymnasiet i Tensta lades ned bland annat efter att Stockholms stad, som drev skolan, fått skarp kritik från Skolinspektion, som pekade på många brister i verksamheten. De beskrev miljön som "kaosartad". Söktrycket blev i slutet dessutom allt lägre.

Amir Sajadi är dock inte orolig för att det ska upprepas.

– Jag är snarare orolig för att vi kommer få säga nej till många sökande efter ett tag. Efterfrågan finns, det bor 90 000 personer i Järva, som dessutom är ett väldigt ungt befolkningsområde. Men i dagsläget gör folk medvetna val, man söker sig till den skola som skapar förutsättningar för ens framtida liv.

Vad kommer ni göra annorlunda jämfört med staden?

– Vår mångåriga erfarenhet av området gör att vi redan från början vet vad som krävs för att locka och behålla elever, och skapa en verksamhet som är långsiktig, innovativ och inkluderande. Som stiftelsedriven skola är vi mer fria att anpassa verksamheten efter de behov och möjligheter som dyker upp. Vi kommer skapa en skola i framkant som jag tror många kommer vilja gå, oavsett var i Stockholm man är från.

Näst på tur är att rekrytera en rektor och personal. Amir Sajadi säger att det är av vikt att de som rekryteras har god insikt i Järva och vilka behov som finns här.

– Det ska inte bara vara någon som pendlar ut och in i området, utan har en stor kunskap om det, säger Amir Sajadi.