Migrationsverket i Sundbyberg. Så här såg det ut i våras då många ukrainska flyktingar köade. Foto: Alexander Kuronen

Järfälla tar emot 85 skyddsbehövande från Ukraina

I fredags presenterade Migrationsverket förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För Järfällas del handlar det om 65 personer.

  • Publicerad 16:23, 20 jun 2022

Vi bedömer att 23 500 personer behöver hjälp av kommunerna med att ordna boende.

För samtliga kommuner i landet innebär förslaget en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år.

– Vi bedömer att 23 500 personer behöver hjälp av kommunerna med att ordna boende. Av de övriga bedöms de flesta ordna eget boende. Ett mindre antal skyddsbehövande med behov av vårdboende kommer Migrationsverket att behålla boendeansvaret för även efter 1 juli, säger Magnus Önnestig, direktör Migrationsverkets nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Kan komma fler

På onsdag, den 22 juni, väntas riksdag och regering ta beslut om det regelverk som är tänkt att träda i kraft den 1 juli. Efter det fastställer Migrationsverket siffrorna.

Samtidig förklarar Migrationsverket att ingen vet hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas och därmed hur många som kommer att fly landet. Om det skulle visa sig att det kommer fler skyddsbehövande från Ukraina än Migrationsverket räknat med kan myndigheten inkomma med en hemställan till regeringen om att de ökar det nationella fördelningstalet.