Enligt förslaget ska den nya näraktuen öppna i lokaler vid Jakobsbergs sjukhus.

– Vi har sett att det finns ett stort befolkningsunderlag på de här orterna, och att det är för glest med närakuter där, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdsregionråd.

En bild som Emma Feldman (M), kommunstyrelseordförande i Järfälla, delar.

– Vi är en tillväxtkommun och med tanke på vår expansion är det självklart med en närakut här. Vid sjukhuset finns också geriatriken som ger en naturlig placering för akuten.

Beslutet tas vid nämndens nästa sammanträde och beräknas öppna under 2023.

Sjukhuset ska säljas

Även oppositionen i Järfälla ser positivt på att Jakobsberg kan få en närakut.

– Det behövs en närakut i Järfälla. Då får vi ytterligare en verksamhet till Jakobsbergs sjukhus vilket kan leda till att sjukhuset får vara kvar med sina välfungerande verksamheter, säger Bo Leinerdal (V), oppositionsråd.

Jakobsbergs sjukhus ska säljas, men när det blir av är fortfarande oklart. Men att öppna en närakut nu ser inte Emma Feldman (M) som någon risk.

– Det har varit viktigt att få en närakut till stånd så snart som möjligt. Planeringen av Barkarby sjukhus har pågått under en längre tid och när man börjar inflyttningen där får regionen utreda om även näraktuen ska placeras där i stället, säger Emma Feldman (M).

Så närakuten kan komma att flytta till Barkarby?

– Det är en regional fråga men i stor utsträckning är det viktigt att samlokalisera vården. Flyttar geriatriken till Barkarby ser jag det som naturligt att även näraktuen flyttar.

Men en potentiell flytt är något Bo Leinderdal ser kritiskt på.

– När närakuten åter öppnas i Jakobsberg, efter flera års frånvaro, vore det dumt att planera för en flytt. Sjukhuset behöver i lugn och ro utvecklas och vara trygg med att vara kvar.

Regionens förslag innehåller två nya närakuter, en i Jakobsberg och en i Skärholmen. Den beräknade kostnaden ligger på 45 miljoner kronor per närakut och 90 miljoner totalt.