Glädjande. "Vi arbetar ju med integration och trygghet, så det är kul att få vara en del av kommunens arbete nu", tycker Charbel Toma, ordförande Unga örnar. Foto: Erik Lejdelin

Ja till Unga Örnars trygghetskvällar

Unga örnar har beviljats IOP-avtal – som de redan ansökte om i maj. Detta innebär att de nu kommer få anordna trygghetskvällar.

  • Publicerad 07:00, 6 sep 2022

– Det känns såklart bra och är glädjande att få ha mer av vår verksamhet öppen, säger Charbel Toma, ordförande i Unga Örnar Järfälla.

Det var i maj som föreningen ansökte om kommunens nya IOP-avtal, eller idéburet offentligt partnerskap, för att få anordna trygghetskvällar.

Som Mitt i tidigare rapporterat om behandlades inte Unga Örnars ansökan när de togs upp i maj. Enligt Unga örnar togs inte deras ansökan upp då de tidigare kritiserat styrets beslut om att lägga ner deras fritidsverksamhet förra året.

Unga Örnar kan få nytt bidrag – men kommunens beslut dröjer

Men så i augusti beviljades ansökan på ett extrainsatt sammanträde. Dock har den lämnat en sur eftersmak hos Charbel Toma.

Åtta föreningar har fått stöd

I kommunens budget för 2022 utökades kommunstyrelsens arbete med integration och segregation med 10 miljoner. IOP-avtalen är en del av det.

Järfälla kommun har ingått IOP-avtal med åtta föreningar:

Bilda och S:t Jakob syrisk ortodoxa kyrka - föreningarna samverkar i sitt arbete.

S.F.O.U - Söderhöjden föräldrar och ungdomsförening.

SWAT - Ungdomsförening i Järäflla.

Språkkraft - Arbetar med att öka integrationshastigheten.

Unga örnar

Jasminhuset

Svenska med baby

Visa merVisa mindre

Aphram Melki (C), ordförande i kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. Foto: Zaydon Kalafsson

Redan granskats

– Det känns lite onödigt att det skjutits upp så mycket, särskilt då det visade sig att diskussionerna varit grundlösa.

Efter att föreningen gjort sin ansökan skrevs riktlinjerna om kring vilka föreningar som får söka IOP-avtal. Det lades till att verksamheternas ska bedrivas på icke-politisk grund och vara fri från politiska inslag och ställningstaganden.

Organisationen Unga örnar bildades av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU). I dag är de fristående men har anknytningar till den socialdemokratiska ideologin.

– Eftersom det är första gången vi gör detta ville vi se över riktlinjerna. Det vore fel om föreningarna stöttas partipolitiskt, de behöver vara neutrala, säger Aphram Melki (C), ordförande i kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet.

Men det har redan gjorts menar Charbel.

– Vi har ju tagit emot bidrag från kommunen tidigare och då har den frågan redan granskats och gåtts igenom i våra ansökningar. Det fanns inget underlag för det hela.

Att föreningen redan granskats var däremot inte tillräckligt för att bevilja ansökan i maj enligt Aphram Melki.

– Man måste ha förståelse för att det är första gången vi gör detta. Vi kan inte hasta fram ett beslut som inte är förankrat och giltigt, vilket det är nu.

Start i oktober

Trygghetskvällarna är planerade att pågå två kvällar i veckan i Unga örnars lokal på Nibblevägen.