Det är inte juridiskt möjligt att säga nej till att riva 1920-talsvillan på Storsvängen 43 och ersätta den med ett flerbostadshus. Den slutsatsen landade majoriteten i stadsbyggnadsnämnden i vid det senaste mötet – och gav därför rivnings- och bygglov till den nya ägaren.

– Vi har utrönt det juridiska och hade ingen möjlighet att säga nej. Så länge planerna stämmer överens med detaljplanen går det inte, säger nämndordföranden Jan Valeskog (S).

I mars 2023 gjorde stadsbyggnadsnämnden en annan bedömning. Då avslog en enig nämnd rivnings- och bygglov. Motiveringen var att planerna stred mot varsamhetsreglerna i plan- och bygglagen och inte heller var i enlighet med strategin "Varsam utveckling av småhus- och villaområden".

Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden,

Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden,

LIESELOTTE VAN DER MEIJS

Bordlades två gånger

Men Joar Arkitektbyrå AB överklagade till länsstyrelsen. Rätten påtalade att planerna var i enlighet med detaljplan och att stadsbyggnadsnämnden inte tydligt nog förklarat vilka brister man ansåg att bygglovsansökan haft. Ärendet återförvisades därför till stadsbyggnadsnämnden i höstas.

– Sedan dess har vi bordlagt ärendet två gånger eftersom vi velat utreda alla juridiska alternativ, säger Jan Valeskog.

Bygglovsärendet på Storsvängen 43 har fått uppmärksamhet i medier, eftersom planerna orsakat protester i området och mött motstånd från både Stockholms stadsmuseum och Skönhetsrådet.

Och följetongen lär inte vara slut. Jan Valeskog utgår från att grannar kommer att överklaga till länsstyrelsen och, om de får avslag där, till mark- och miljödomstolen.

– Då kan också varsamhetsstrategins möjlighet att vara vägledande blir ordentligt juridiskt prövad och det är bra, säger han.

Oppositionen sa nej

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sa ja till rivnings- och bygglovet medan Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna sa nej.

– Vi är kritiska till utformningen som enbart syftar till att maximera byggnadens volym inom planen, säger Jonas Naddebo (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, och tillägger:

– Att riva nyrenoverade villor är inte hållbart och det blygsamma tillskottet av bostäder kan inte anses väga upp för skadan.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Centerpartiet

Moderaterna delar kritiken och vill att gamla detaljplanerna ses över.

– För att i framtiden ha tydligare regler kring vad som gäller anser jag att de äldre detaljplanerna för Stockholms villaområden ska omarbetas, något som jag också nyligen motionerat till kommunfullmäktige om, säger Johan Nilsson (M), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.