Mitt i Solna har tidigare rapporterat om Vänsterpartiets förslag om öppna graffitiväggar. Den 23 februari var förslaget uppe i kultur- och fritidsnämndens och röstades då igenom.

– Det känns väldigt roligt. Det finns ingen laglig vägg i Solna och vi vill att stadens miljö ska vara tillgänglig för invånarna och att det ska finnas roliga saker att göra. Det är ett sätt att demokratisera och tillgängliggöra konsten för våra invånare, säger Sandra Lindström (V), ordförande i nämnden.

Sandra Lindström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, välkomnar beslutet.

Sandra Lindström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, välkomnar beslutet.

Pressbild/Julia Sundqvist

Initiativtagaren Emil Flisbäck (V) är nöjd med resultatet trots motstånd från Moderaterna och Kristdemokraterna som båda röstade nej.

Har ni förslag på plats?

– Nej, inte ännu. Det krävs vissa saker för att det ska bli lyckat. Det är viktigt att det inte ska förpassas till en skogsdunge någonstans utan ska finnas där människor kan se projektet och vara väl upplyst så att det är tryggt. Man vill ha det centralt så att det blir en del av Solnas kultur.

Emil Flisbäck (V) är initiativtagare till projektet kring laglig graffitivägg i Solna.

Emil Flisbäck (V) är initiativtagare till projektet kring laglig graffitivägg i Solna.

Privat

Nästa steg är en utredning om budget, väggens placering och om den ska vara på en befintlig vägg eller om en ska upprättas.

– Det kommer att ske i dialog med lokalsamhället och graffitikonstnärer. De som bor i området ska känna att de är en del i det, säger Sandra Lindström.

Kristdemokraterna kritiska

I ett motyrkande menar Kristdemokraterna att väggen riskerar att öka skadegörelse och otrygghet samt ha negativa konsekvenser för miljön.

– Man kan titta på den allmänna samhällsutvecklingen för att se att här inte är rätt väg att gå. Vi har en hel del kriminalitet, droger och skadegörelse. Kommunen ska kraftsamla för att verka för bra förutsättningar för att vända den utvecklingen. Det här projektet är inte gratis - väggarna ska underhållas och området hållas rent. Om man sätter en klottervägg så finns det risk för spridningseffekter, att det även klottras där man inte får, säger Samuel Klippfalk (KD).

– Jag tror att de flesta Solnabor inte vill ha den inom 50 meter från sitt hem.

Samuel Klippfalk, oppositionsråd för Kristdemokraterna, anser inte att en laglig graffitivägg är rätt väg att gå. Han menar att lagliga väggar försvårar polisens arbete med att motverka skadegörelse. "Om man har klottrat på en olaglig plats måste polisen i princip ta personen på bar gärning, annars kan man hävda att man varit vid den öppna väggen om man ertappas med sprayburkar", säger han.

Samuel Klippfalk, oppositionsråd för Kristdemokraterna, anser inte att en laglig graffitivägg är rätt väg att gå. Han menar att lagliga väggar försvårar polisens arbete med att motverka skadegörelse. "Om man har klottrat på en olaglig plats måste polisen i princip ta personen på bar gärning, annars kan man hävda att man varit vid den öppna väggen om man ertappas med sprayburkar", säger han.

Åsa Sommarström

Emil Flisbäck menar dock att det är precis tvärtom.

– Att det här skulle vara någon slags inkörsport för kriminalitet och skadegörelse finns det, enligt BRÅ, ingen forskning som stödjer. Men det finns forskning som visar att där det finns graffitimålningar är det faktiskt mindre klotter. Det är viktigt att man skiljer på klotter och graffiti.

Diskussioner om var väggen ska placeras lär också fortsätta.

– Förvaltningen har listat flera kriterier som ska uppfyllas, däribland närhet till toaletter och plats att värma sig på och att det ska vara upplyst. Jag tror det kommer bli svårt att hitta den platsen, säger Samuel Klippfalk.