Projektet är omtvistat, eftersom byggnaderna ska ägas privat, av Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB. Internationella Engelska Skolan blir hyresgäst i skolan. Stockholms stad ska hyra in sig i idrottshallarna. I affären ingår också Nystads köp av Brännkyrkahallen. Nystad ska rusta hallen och sedan hyra ut till staden.

De blågröna majoriteten är för projektet, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kritiserat upplägget.

https://www.mitti.se/nyheter/tyck-till-om-nya-jatteskolan-i-midsommarkransen/repujo!tXonJRv@RmX15O3q0brJiQ/

Just nu granskar Konkurrensverket om upplägget för affären är i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Samtidigt granskar myndigheten även fyra andra affärer, vilket Mitt i rapporterat.

https://www.mitti.se/nyheter/konkurrensverket-granskar-stadens-forsaljningar-av-skolor-och-hallar/repvfq!io0d1PZOBFKUf6wzHNyNmg/