Arbetet med den nya ishallen på Tyresövallen har pågått i flera år och planen var att den skulle stå färdig hösten 2022, när i stället bygget stoppades av säkerhetsskäl. Kommunen påbörjade då en utredning med röntgen för att utreda rasrisken och eventuella åtgärder som behövs göras innan byggnationen kan återupptas.

Enligt Louise Bergman, tf kontorschef på samhällsbyggnadskontoret på Tyresö kommun, så finns det ännu inget besked om när bygget eventuellt kan återupptas.

– Den utredning som pågår om bristerna som upptäckts beräknas pågå under sommaren och vara klar i början av hösten. Då beräknas också en plan för åtgärder vara klar, skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Louise Bergman, tf kontorschef, samhällsbyggnadskontoret, Tyresö kommun.

Louise Bergman, tf kontorschef, samhällsbyggnadskontoret, Tyresö kommun.

Privat

Men även efter det kommer det dröja länge innan Tyresöborna kan åka skridskor i nya hallen.

– Vi uppskattar i nuläget att det är cirka 12 månaders byggtid kvar efter att alla brister är åtgärdade. När utredningen är klar kommer också tidsplanen att uppdateras och vi kan då kommunicera en beräknad sluttid för projektet, menar hon.

Vad kostar det kommunen att arbetet står stilla så här länge?

– Vi kan tyvärr inte lämna ut uppgifter om uppskattade kostnader under pågående projekt. Detta för att säkerställa att kommande arbeten utförs kostnadseffektivt och inte försämrar förhandlingsmöjligheter för kommunen.

Det utvändiga arbetet på ishallen fortsätter dock trots säkerhetsbristerna invändigt. Bland annat arbetar man med en infartsväg till en avfallsterminal, garage, fjärrvärme och rör till den planerade sopsugsanläggningen som även byggs på området.

Vem står för de kostnader som uppkommer på grund av förseningen och åtgärderna som måste göras?

– Efter att utredningen är klar kring bristerna så kommer vi också att titta på ansvarsfrågan tillsammans med berörda entreprenörer. Kommunen ska exempelvis inte stå för brister i utförandet och kostnader kopplade till det.

Sveab är den entreprenör som utfört ishallens mark och stomme. Som Mitt i tidigare rapporterat så avslutade de sitt arbete i juni 2021 med en godkänd besiktning. Efter det tog entreprenören MVB över arbetet. Sveab har tidigare meddelat att de kommer vara behjälpliga med underlag och information under utredningen.