Stårt fast. Integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C) tycker att det är bra att alla stockholmare har samma villkor på bostadsmarknaden. Foto: Sacharias Källdén & Linda Gren

Inte aktuellt att förlänga hyrestiden för nyanlända

Trots att tillfälliga boenden försvårar integration och etablering av nyanlända vill borgarrådet Karin Ernlund (C) inte införa längre hyreskontrakt i Stockholm: “Vi behandlar alla stockholmare lika."

  • Publicerad 05:00, 15 feb 2021

Tanken med bosättningslagen från 2016 är att kommuner ska erbjuda nyanlända permanenta bostäder i så stor utsträckning som möjligt, men i Stockholms län är de tidsbegränsade hyreskontrakten vanliga. I Stockholms stad måste nyanlända ordna eget boende inom fem år.

Svår flytt väntar många nyanlända familjer

Det här bryter visserligen inte mot lagen men försvårar integration och etablering och leder till att många nyanlända efter ett par år lämnar länet. Det visar en granskning som länsstyrelsen gjort.

– Dels skapar bostadssökandet en stress och tar mycket tid från annat, som att fokusera på svenskstudier och utbildning. Det kan också innebära att man måste lämna och till exempel avbryta en anställning och bryta upp från ett sammanhang och nätverk man byggt upp, säger Elin Blomberg på länsstyrelsen.

Boendetiden räcker inte till

Även om frågan är komplex skulle det faktum att färre nyanlända nu kommer till länet kunna öppna för fler kommuner att överväga mer permanenta boendelösningar, menar Annelie Rostedt på länsstyrelsen.

–  Det som är problematiskt i vårt län med stor bostadsbrist och långa bostadsköer är att längden på kontrakten ofta inte är tillräcklig för att nyanlända själva ska hinna etablera sig på bostadsmarknaden och hitta ett tryggt boende, säger hon.

Ett steg på vägen skulle därför kunna vara att koppla längden på kontrakten till tiden det tar att etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen, anser Annelie Rostedt.

Ingen regeländring på gång

Men att ändra reglerna i Stockholms stad är inte aktuellt, enligt integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C). Maxhyrestiden hos stadens bostadssociala resurs SHIS är fem år för alla stockholmare, oavsett bakgrund. Förlängs tiden blir det per automatik frågan om tillsvidarekontrakt och nyanlända går i så fall förbi andra i bostadskön, något Karin Ernlund vänder sig mot.

Dagens regelverk ska stå fast även om det missgynnar integration och etablering, anser hon.

– Det är tyvärr det som blir konsekvensen av den dysfunktionella bostadsmarknaden som finns i Stockholm. Det behövs stora nationella reformer och regelförenklingar så att vi kan få fram fler bostäder billigare och snabbare snarare än ett lappande och lagande för enskilda grupper. Vi behandlar alla stockholmare lika, säger Karin Ernlund.

Fakta: Många nyanlända har flyttat från Stockholm

Av de nyanlända som kom till Stockholms län 2017 hade 67 procent flyttat två år senare från de kommuner som har strikta tvååriga hyreskontrakt. De flesta av dem hade helt lämnat länet.

I Stockholms stad hade 26 procent av de nyanlända som anvisats hit 2017 lämnat staden efter två år.

Hur flyttmönstren kommer se ut de närmsta åren när många nyanländas tillfälliga femåriga hyreskontrakt löper ut återstår att se.

Länsstyrelsen kommer att fortsatt att följa frågan.

Visa merVisa mindre