Mittenstyret. Förslagen i Haninges budget för 2021-22 bygger på en överenskommelse mellan de styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och presenterades av Martin Strömvall (KD), Petri Salonen (C), Meeri Wasberg (S) och Tobias Hammarberg (L). Foto: Mittensamarbetet

Ingen skattehöjning när mittenstyret la fram ny budget

Mer pengar till jobb, skola och äldreomsorg - samtidigt lämnas skatten oförändrad. Det lovar Haninges styrande mittenkoalition i sitt budgetförslag för nästa år. Men oppositionen tycker att det saknas tydliga prioriteringar, och anar en spricka i samarbetet.

  • Publicerad 10:51, 16 okt 2020

Jag misstänker att det kan vara resultatet av en spricka inom koalitionen.

När Haninges mittenstyre – Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet – nu lägger fram sitt budgetförslag för nästa år är det fler jobb, en bättre skola och högre kvalitet inom äldreomsorgen som man vill fokusera på.

En stor del av budgeten satsas på skolan, och extra resurser på barn med särskilda behov.

– Det är en stark och ansvarsfull budget som vi kan genomföra tack vare extra statsbidrag. Vi lägger nästan halva kommunens budget på skolan vilket är en tydlig markering på vad vi vill. Vi ser också att vi de senaste åren successivt fått bättre och bättre skolresultat, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett annan tydlig satsning är på jobben. För att bromsa den stigande arbetslösheten, särskilt bland unga, vill man skapa fler jobb och fler utbildningsmöjligheter för att snabbare få ut människor i egen försörjning. Bland annat genom fler sommarjobb, men också genom ”Tillväxt Haninge”, där man genom samarbete med det lokala näringslivet vill skapa minst 1 000 nya jobb de kommande fem åren.

Budgeten i siffror

2021 års budget omfattar 5,2 miljarder kronor.

Det är en ökning med 177 miljoner till de kommunala verksamheterna.

Kommunalskatten lämnas oförändrad på 19,68 kronor. Med det ligger Haninge ungefär i mitten av länets kommuner.

Ett överskott på 2,4 procent lämnas i budget, vilket är tänkt till framtida investeringar i bostäder, skolor, förskolor, gator och torg.

Just nu finns ett beräknat investeringsbehov på 4 miljarder kronor i Haninge de kommande fyra åren.

Utöver det som redovisas i budgetförslaget räknar kommunen med att få in minst 147 miljoner i statsbidrag till skola och älderomsorg.

Visa merVisa mindre

– Det är en av de frågor kopplat till pandemin som blir väldigt viktig nästa år och på längre sikt. Det är inte bra när unga börjar sitt arbetsliv med att vara arbetslösa. Det är allmänt slöseri med människor och arbetskraft, men innebär också mindre skatteintäkter, säger hon.

Även äldreomsorgen, som har satts ordentligt på prov under coronapandemin, ska få ett lyft, mycket med hjälp av de 27 miljoner kronor extra i riktade statsbidrag som läggs utöver budgeten.

Oppositionen vill satsa mer på skolan

Men oppositionsrådet Sven Gustavsson (M) är inte imponerad av budgeten, även om han kan hålla med om att den till viss del är ansvarsfull.

– Det är bra att de höjer ramen för grund- och förskolenämnden, men det är inte tillräckligt. När vi presenterar vår budget den 20 oktober så kommer vi att gå in med mer. Då presenterar vi också ett eget trygghetspaket med fler väktare och ordningsvakter för att mota den kriminaliteten, säger han.

Vill ha tydlighet. Sven Gustafsson (M), oppositionsråd i Haninge, vill se tydligare prioriteringar i budgeten. Foto: Mostphotos

Han menar att det överlag saknas prioriteringar och tydliga satsningar i budgetförslaget.

– Jag tycker att det visar på dåligt ledarskap, och jag misstänker att det kan vara resultatet av en spricka inom koalitionen, säger han.

Det tillbakavisas helt av Meeri Wasberg. Hon tycker tvärtom att samarbetet fungerar väl och lyfter fram frågan om höjd eller sänkt skatt, vilken delar partierna. Där har man trots olikheterna resonerat sig fram till en gemensam linje – att den ska lämnas oförändrad.

– Mitt parti är inte främmande för att höja skatten för att ha råd med de många saker vi vill genomföra, men de vi samarbetar med vill inte det. Vi har haft diskussioner om det och kommit fram till att det överskott vi får i budgeten är tillräckligt stort för att inte behöva höja skatten, men ändå klara framtida investeringar, säger Wasberg.

Budgetförslaget beslutas om på kommunfullmäktige den 9 november.

Får vara kvar. Tungelsta fritidsgård liksom den på Vendelsömalmsskolan läggs inte ner som planerat, utan nu väljer kommunen i budgetförslaget att tvärtom satsa mer på fritidsgårdarna i kommunen. Foto: Googlemaps

Planerad stängning hävs - fritidsgårdarna blir kvar

Ett urval av planerade investeringar i budgetförslaget för 2021-22. Fler konkreta förslag presenteras av nämnderna i december.

En ny F-9 skola ska byggas i Vega och stå klar 2023.

Ny Runstensskola ska byggas och Dalarö skola renoveras.

De nedläggningshotade fritidsgårdarna (träffpunkterna) i Vendelsö och Tungesta får vara kvar, dessutom ska fritidsverksamheten utvecklas.

Badplatser runt om i kommunen ska rustas upp.

Det ska satsas extra på elever i behov särskilt stöd.

En fördjupad översiktplan ska göras för en fortsatt utveckling på Ornö och i Tungelsta.

Servicen i bygglovsärenden ska förbättras.

Minst 450 sommarjobb ska ordnas, men det ska också satsas på utbildning och jobbskapande, särskilt för unga.

Det ska göras en trygghetssatsning på 10 miljoner kronor.

Västerhaninge bibliotek ska rustas upp, och Haninge kulturhus byggas ut. Det ska också byggas ett allaktivitetshus i Jordbro.

Poseidons torg ska utvecklas vidare.

Visa merVisa mindre