Men stadsdelsförvaltningen säger nej till förslaget.

De håller visserligen med om att hundrastgårdar med fördel kan innehålla stockar och liknande men när det gäller hundrastningsområdena brukar förvaltningen inte hålla med någon extra utrustning.

https://www.mitti.se/nyheter/oscar-properties-saljer-primusprojektet/repujz!7OWgDFx5i6hmn50lg1wHUQ/

”Där ser förvaltningen att naturen i sig räcker för lek och aktivering”, skriver de i svaret.

Däremot tas synpunkten om hopp- och lekutrustning med till den nya hundrastgården som ska ersätta den befintliga på Lilla Essingen, skriver förvaltningen. Den måste stänga nästa höst då den området där den ligger idag ska bebyggas.