– Om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla måste unga människors perspektiv få större plats, säger Alexander Clemenson, generalsekreterare för ungdomsorganisationen KFUM Sverige.

Enligt statistik från Valmyndigheten som KFUM analyserat är bara nio procent av ledamöterna i länets alla kommunfullmäktige under 30 år.

Snittåldern 59 år

Ändå utgör åldersgruppen 18–29 år, enligt SCB, nästan 15 procent av Sveriges befolkning skriver KFUM i ett pressutskick och konstaterar: ”Gruppen är alltså kraftigt underrepresenterad".

Mitt i har tittat närmare hur ser ut bland de ordinarie ledamöterna i Vaxholms fullmäktige.

Yngst är centerpartiets Pernilla Irevång, som var 38 år på valdagen 2022, men som fyller 40 senare i höst.

Äldst är vänsterpartiets Lars Siggelin, 75 år. Snittåldern för de 31 ledamöterna är 59 år, med ett något lägre snitt, knappt 58 år, för de 16 som ingår i samlingsstyret M, S, V, L och KD.

– Partierna i Stockholms län behöver ta större ansvar för att inkludera unga människor på samhällsbyggande poster. När unga inte är representerade där besluten tas blir besluten sämre, samtidigt som ungas tilltro till demokratin skadas, säger Alexander Clemenson.

"Oroande"

Han menar också att bättre ungdomsrepresentation gör samhället ”starkare, fredligare och mer inkluderande”.

– Därför är resultatet av vår kartläggning oroväckande.

KFUM hänvisar även till Ungdomsbarometern 2022 där bara tio procent av de tillfrågade unga anser att de har stora möjligheter att påverka i samhället. Det är enligt KFUM en halvering på bara tre år.

MUF-förening

Tina Runhem, (M), kommunstyrelsens ordförande Menar att det är ett demokratiskt bekymmer att inte partierna har lyckats bättre med att rekrytera yngre personer.

– Det är viktigt att få med ungas önskemål, kunskap och engagemang och här måste samtliga partier göra vad man kan, säger hon.

Enligt Christian Söderman, ordförande för Moderaterna i Vaxholm kan partiet ha lokala yngre kandidater på gång till nästa val.

– Vi har nu åter fått en MUF-förening i Vaxholm under ledning av Gustav Andersson. Under valåret har de fått 30 nya medlemmar och vi kommer erbjuda dem utbildning och platser i nämnderna för att öka intresset för politik.