I mars fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa gemensamma ordningsregler i Haninges skolor och ta fram ett förslag på regler. Nu kommer beskedet att det inte blir några gemensamma regler.

”Det är rektors uppgift att organisera och leda arbetet på skolan och därför utarbeta de ordningsregler som behövs på skolan. Gemensamma ordningsregler kan mot den bakgrunden inte tas fram centralt”, går det att läsa i beslutet från grundskolenämnden.

Däremot menar nämnden att man kan ta fram en gemensam vägledning för hur skolorna kan arbeta med trygghet och studiero.