Den slutliga sammanräkningen av röster i regionvalet har nu meddelats från länsstyrelsen. Och den ger exakt samma besked som den preliminära rösträkningen: Socialdemokraterna har gått framåt kraftigt och får 33 procent av rösterna, vilket ger 50 mandat i regionfullmäktige.

Men att få ihop ett styre har trots det visat sig allt annat än lätt.

Det krävs 75 mandat för att få majoritet i regionfullmäktige.

I två veckor har nu samtal förts i landstingshuset, utan att någon ny majoritet kunnat meddelas.

Ett mittenstyre kunde ganska snart avfärdas, då både Kristdemokraterna och Liberalerna meddelade att de inte ville ingå i ett sådant.

https://www.mitti.se/nyheter/kd-tackar-nej-till-att-styra-regionen-ihop-med-s/repviv!S@b8zMHrUbrNuz0bq2rxjw/

https://www.mitti.se/nyheter/aven-liberalerna-i-regionen-sager-nej-till-s/repviv!i151WmvbRIsCYmLyrxDbjA/

En rödgrön majoritet, med S, V, MP och C har stött på patrull då Centerpartiet inte vill styra ihop med Vänsterpartiet.

Därefter uppgav Vänsterpartiet att de är beredda att stå tillbaka och stödja ett socialdemokratiskt minoritetsstyre.

Men hur det går med det upplägget är alltså inte klart.

Det finns flera frågor som kan bli stötestenar.

Vårdval och privata vårdgivare är en, där Socialdemokraterna gått till val på att ta tillbaka kontrollen över vårdmarknaden, medan MP och C, som ingått i den tidigare blågröna koalitionen, har en mer positiv inställning till marknadsstyrningen.

Vänsterpartiet skulle helst se att all vård skedde i regionens egen regi.

https://www.mitti.se/nyheter/s-sonderar-maste-hitta-partier-att-bilda-majoritet-med/repvim!eQaqlsC9t3njSWGoxguJ0g/

Å andra sidan finns det frågor som förenar. Billigare kollektivtrafik är en, att satsa på vårdpersonalen en annan.

Senast den 18 oktober, när regionfullmäktige sammanträder, måste det nya styret vara på plats.

https://www.mitti.se/nyheter/m-har-inte-gett-upp-om-att-fa-vara-med-och-styra-regionen/repvim!F4S1@XPnMAmzZ6HXlH4Ppw/

https://www.mitti.se/nyheter/aida-hadzialic-ar-redo-att-ta-over-mp-hoppar-av-blagrona-samarbetet/repvie!Q3Dl3oLR5eB7g6@DCVvg/