De som promenerat på Fridhemsgatan har kanske undrat varför lokalen där restaurang Govindas tidigare höll hus står tom år efter år. Svaret är att det beror på en infekterad strid högre upp i huset.

Kåken, byggd 1972, ägs av kommunala bostadsbolaget Familjebostäder. De vill totalrenovera alltihop: byta stammar, riva ut kök och badrum och fixa väggar och golv i alla 56 lägenheter och lokalerna i bottenplan.

Helt vansinnigt och i strid med ett hållbart byggande, enligt flera hyresgäster som i åratal protesterat mot planerna. De anser att köken är i bra skick och inte behöver rivas för stambytet. De anser även att golven är bra och uppger att flera själva har satt in golv då de tidigare hade hand om underhållet. Lägenheternas renoveringsbehov borde bedömas individuellt och skillnaderna mellan renoveringsnivåerna är för små, anser flera hyresgäster.

Dagens standard

– De säger att hyresgäster förväntar sig dagens standard. Men det är inte många som skulle tacka nej till den standarden som är här, säger Christer Johansson, en av de som protesterar.

De boende är även kritiska till skälen för de åtgärderna, som de tycker ändrats genom processen. Till exempel menar de att bolaget själva skapat underhållsbehovet genom att inte rusta lägenheterna som de ska i väntan på renoveringen.

https://www.mitti.se/nyheter/rapport-inga-billiga-bostader-kvar-i-lanet-om-25-ar/repujs!RJcOwj8Aa9xGbrlcgd5dJw/

Asbest är en annan stridsfråga. Familjebostäder hänvisar till tester från lokaler, en lägenhet samt okulära besiktningar, som visar på asbest i vissa golv men även i andra delar. Hyresgästerna pekar i stället på tester av andra golv inte visade på asbest och från en lägenhet som inte visade på farliga ämnen. De dömer även ut okulära besiktningar, hävdar att bolaget har bytt golv utan sanering och ifrågasätter hur de i så fall kunde få ha hand om golvunderhållet.

https://www.mitti.se/nyheter/familjebostader-steker-planerna-pa-30-nya-lagenheter-vid-fridhemsplan/aRKoiv!cJxgIYQ94cTWdOBUW1EwDw/

Enligt de boende kommer renoveringen att leda till stora hyreshöjningar, uppåt 50 procent. Och att ta ställning till en renovering innan de vet exakt hur hyran höjs är odemokratiskt, menar de.

– Många klarar inte av en stor hyreshöjning, säger Gabriella Sjöstrand.

– Det blir också svårt att byta mot någon annan hyresrätt. Ingen vill byta till sådana hyror, säger Eleonora Lindberg.

https://www.mitti.se/nyheter/omstritt-gardshus-vid-fridhemsplan-hanger-lost/reprex!Z8zda5xDEsiYZigAfdvYQ/

Hyresgäster som inte godkänt renoveringen har försökt stoppa den, med hjälp av Hyresgästföreningen i hyresnämnden. Nämnden gav Familjebostäder rätt.

Slippa återkomma

Nu ska striden avgöras i Svea hovrätt.

– De skriver om cirkulär ekonomi och att hyresgästerna ska ha inflytande. Det låter ju fint, men det här känns riggat från början. De släpper inte på något gentemot oss hyresgäster, säger Christer Johansson.

Ett tiotal av de 28 boende med förstahandskontrakt har godkänt åtgärderna enligt Familjebostäder. En lägenhet är tom, resten med korttidskontrakt. Presschefen Lott Jansson beklagar att parterna inte kommit överens men uppger att de har gjort vissa justeringar under processen.

Att renovera efter 50 år ­är inte för tätt eller onödigt och de jobbar på ett bra sätt med att minska byggavfallet, enligt henne.

– Här är vår bedömning att vi vill göra köken enhetligt för att slippa återkomma och laga flera gånger därefter, säger Lott Jansson.

Det är inte för att det är billigare att göra allt på samma sätt och samtidigt?

– Nej, framförallt är det ett bra sätt att få en gemensam lösning. Om det uppstår fel blir det lättare att åtgärda. Ur ett långsiktigt perspektiv är det bra för både fastighetsägare och hyresgästerna.

Asbest är ett av flera skäl till åtgärderna, enligt bolaget som uppger att provtagning och sanering alltid görs vid golvbyte och en miljösamordnare ska avgöra om fler prover behövs vid renoveringen. Kommande hyresnivåer vill bolaget inte kommentera. De avgörs av vilka åtgärderna blir och efter förhandling eftersom hyrorna ska spegla bruksvärdet och inte renoveringskostnaderna.

Hur ser du på att boende kan tvingas flytta vid stora hyreshöjningar?

– Vi vill alltid att hyresgästerna ska bo kvar och är generellt positiva till att fasa in nya hyror under några år. Men vi måste bygga om och renovera när det behövs. Vi vill ha lägenheter med en bra standard, både för dagens hyresgäster och de i framtiden.