AIK Basket har 575 aktiva barn och ungdomar.

Yngsta gänget, ”mini-gnagarna”, är från tre år upp till sju. Träningarna med hinderbana och bollek är poppis bland barnen.

Men när de blir lite äldre finns inte alltid plats i laget. 75 barn står i kö.

– Brist på träningstider är vårt absolut största problem. Det finns för få hallar i Solna, särskilt för inomhusidrott och tyvärr måste vi säga nej, säger Robert Jönsson, ordförande i AIK Basket.

Nästan alla träningar äger rum i Vasalundshallen. Här har golvet nötts i många decennier. När det regnar får de ställa ut hinkar på bollplan.

– Det är nedgånget så det skriker om det. Mögel i duscharna är liksom inte värdigt en idrottskommun. Men nu kommer det ju signaler från politikerna om att rusta upp hallen, jättebra och verkligen på tiden.

Högre prio i valrörelsen

Barbro Eriksson från Solna idrottsföreningars samorganisation, Solna SAM, tycker att idrotten tagit mer plats i årets valrörelse jämfört med tidigare.

– Det hänger säkert ihop med både vårt arbete och att barnen och skolan hamnat i fokus i Solna, då kommer idrotten in också.

Politiska utspel och löften om Vasalundshallen, Solnahallen och Skytteholms IP är hon positiv till, men:

– Det räcker inte. I de här paketen är det flera idrotter, som ridning och friidrott, som inte nämns. Båda har renoveringsbehov och platsbrist.

Initiativet vill att samtliga föreningars behov inventeras. Sedan: En handlingsplan.

Föreningarna bör också vara remissinstans när Solna planeras, anser de.

– Vi har sett hur fotbollsytor försvunnit när man byggt bostäder. Bagartorpshallen blev jättefin men byggdes utan läktare. Sådant vill vi försöka förhindra, säger Barbro Eriksson som intygar att partiernas utfästelser kommer att följas upp noggrant efter valet.

Höjd medlemsavgift

En tredje sak som föreningarna lyft i flera år är höjt LOK-stöd. Det är pengar som staden betalar ut per träningstillfälle.

Stödet har inte ändrats på många år samtidigt som både pandemin och höjda utgifter gjort föreningars ekonomin kärv.

Många har höjt medlemsavgifterna.

– Men det går inte att höja för mycket eftersom vi vill appellera till alla unga, även de från utsatta områden, säger Robert Jönsson.

Vad tycker du att politikerna ska satsa på framåt?

– Först och främst ska de infria sina löften. För oss är Vasalundshallen den absolut viktigaste frågan.