Bygge. Nu lägger Ellevio ner kablar i marken för att skapa bättre el-förutsättningar i Arningeområdet. Nu har de gjort cirka sextio procent av arbetet. Foto: Ellevio

I höst förbättras elen i Arninge

I höst ska ett nytt ställverk stå klart i Arninge. Det ska framtidssäkra elen i området. Men projektet är försenat. Orsaken: kabelstölder.

  • Publicerad 11:00, 14 jul 2022

I januari började arbetet med ställverket i Arninge. Detta för att framtidssäkra elen till 2040.

– Vi bygger för framtiden, det är viktigt att vi kan möjliggöra kapaciteten och positivt att vi förhoppningsvis kan minska avbrotten i området, säger Johanna Walterson från Ellevio, chef för projekt i Stockholm.

Vattenfall äger ställverket men Ellevio lägger nu markkablar för att koppla in mot det regionala nätet.

Utveckla handelsområdet

Utbyggnaden gör det möjligt för Täby att utveckla handelsområdet i Arninge som växer med stormsteg, i takt med nya bostadshus som byggs. Tanken är även att skapa ett mer avbrottssäkert nät.

Ellevio har nu byggt cirka 60 procent av den totala sträckan.

– Vi får en helt annan kapacitet, det är Vattenfall som står för den nya stationen och vi fördelar nu om så vi kan försörja stora delar av Arninge därifrån, säger Johanna Walterson.

I september skulle projektet bli klart. Men efter förseningar pekar prognosen nu på november eller december.

Stölder

Förseningarna beror på stölder som skett, så tre kilometer kabel blev stulen i början av maj, men också leveransförseningar.

– Vi har lite förseningar, men vi räknar med att bli klara innan årsskiftet, säger hon.

Stömavbrotten ska minska i Kyrkbyn

Boende i norra Täby kyrkby har på grund av väder och nedfallna träd varit drabbade av många strömavbrott. Därför ska Ellevio, efter Arninge-projektet, starta ett nytt projekt i området.

Ny utrustning ska till i ett par trästolpar och nätstationer ska modernifieras. Allt för att få ner få ner avbrottstiderna.

– Förhoppningsvis börjar det första projektet redan under hösten och efter det väntar ombyggnation av luftledningar i området som är gamla. Vi hoppas komma igång med det 2024, säger hon.

Kommer man märka av skillnad i Täby Kyrkby redan nästa år?

– Ja, det hoppas vi, säger hon.

Så förbättras elen i Täby

Det började hösten 2020 med projekt Tibble – Enhagen som avslutades i december 2021. Projektet skapade mer el till området vilket i sin tur ledde till att det nya bostadsområdet i västra Roslags-Näsby blev möjligt att bygga.

Nu byggs en ny inmatningspunkt, det vill säga en anslutning till det regionala elnätet, i Arninge. Denna ägs av Vattenfall Eldistribution. Ellevio i sin tur lägger ut kabel i området.

På grund av kabelstölder i maj blir projektet något försenat. Planen är nu att Arninge projektet ska vara klart november eller december.

Ellevios investering för Arningepaketet är cirka 60 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre

Johanna Walterson chef för projekt på Ellevio. Foto: Ellevio