Enköping

Den 27 mars skrev Enköpings kommun, Skanska Sverige AB och Vacse AB under hyresavtalet för det nya kommunhuset och avtalet för försäljning av den gamla kommunhustomten.

Kommunen säljer alltså tomten till det privata företaget Skanska och när det nya kommunhuset är byggt ska kommunen hyra det av företaget.

Äga anses lönsamt

Kommuninvest är ett låne- och rådgivningsföretag där flertalet av Sveriges kommuner, inklusive Enköping, är medlemmar.

Erik Törnblom, tillförordnad forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Erik Törnblom, tillförordnad forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Kommuninvest

Erik Törnblom är tillförordnad forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

– Med utgångspunkt i den betydligt lägre finansieringskostnaden så skulle jag säga att det oftast lönar sig för en kommun att äga sina verksamhetslokaler, i alla fall om man har ett långsiktigt behov av lokalerna, meddelar Erik Törnblom.

Den mest uppenbara fördelen för en kommun som äger sina verksamhetsfastigheter är enligt Erik Törnblom alltså finansieringskostnaden.

– Kommunen lånar till betydligt lägre ränta än de privata fastighetsföretagen. Sedan räntorna började stiga har också ränteskillnaderna mellan de räntor som kommunerna erbjuds på sina lån och de räntor som fastighetsbolagen erbjuds på sin upplåning ökat väsentligt, meddelar han.

Tycker annorlunda

”Jag älskar att äga” var en gammal paroll från Moderata Ungdomsförbundet.

Peter Book, Moderat kommunstyrelseordförande äger också sin egen bostad i centrala Enköping. Men för kommunens del ser han inte att det bästa är att äga sitt eget hus.

– Jag vill inte säga att det ena är bättre än det andra, säger han när Mitt i Enköping möter honom i snöyran på den gamla kommunhustomten, där det nya kommunhuset ska byggas.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Fredrik Gustafsson

Peter Book menar att en av fördel­arna med att hyra är möjligheten att vara flexibel och anpassa verksamheten eftersom. Behovet av ett kommunhus kan förändras.

– Se på pandemin, då arbetade många hemifrån. Nu är kontoret mer aktivitetsbaserat. Antalet fasta platser minskar, säger han.

Peter Book menar att en annan fördel är att det är ­hyresvärden som står för risken om det exempelvis skulle uppstå fel i byggnaden.

Byggstarten är planerad till november 2023 under förutsättning att Skanska får bygglov. Huset planeras vara klart för inflyttning hösten 2025.

– Det är bra att vi i kommunen samlar oss på ett ställe, säger Peter Book.

Hyran för nya kommunhuset – en miljon i månaden

Hyresavtalet för det nya kommunhuset i Enköping är undertecknat. Kontraktet är värt över en kvarts miljard.

I måndags, den 27 mars, löpte avtalsspärren ut. Samma dag undertecknade Enköpings kommun och Skanska Sverige AB hyresavtalet för det nya kommunhuset. Det är Skanska som ska bygga på fastigheten. När byggnaden väl står klar ska ett annat bolag, Vacse AB, att bli den långsiktiga fastighetsägaren, och därmed också kommunens hyresvärd.

– Det är fantastiskt att vi nu kommit i mål. Vi har haft en bra dialog. Det har varit en bra process där kommunen har ställt höga krav på både gestaltning och hållbarhet, säger Fredrik Linderborg, Vd på Vacse AB.

Månadshyran: 1 miljon

Vad kommer då Enköpings kommun att få betala i hyra för det nya kommunhuset? Enligt Skanska och Vacses slutanbud kommer kommunen att få betala en årshyra på 12 302 530 kronor. Det motsvarar en månadshyra på cirka en miljon kronor.

Hyresavtalet tecknas på 20 år. Det betyder att Enköpings kommun under 20 år kommer att betala nära en kvarts miljard kronor i hyra till fastighetsägaren, 246 050 600 kronor. Och då har framtida hyreshöjningar inte tagits med i beräkningen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Fredrik Gustafsson

– Det finns både föredelar och nackdelar med att hyra. Det känns som att det här är det bästa alternativet för oss, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) när Mitt i träffar honom ett par timmar efter att han undertecknat hyresavtalet med Skanska och Vacse.

Driftskostnader, såsom avgifter för VA, värme, varmvatten och kyla ingår inte i hyreskostnaden. Vad som dock ingår är 44+29 bilparkeringsplatser.

Så mycket kostar marken

Det är alltså Skanska Sverige AB som kommer att bygga kommunhuset. Därefter ska Vacse bli fastighetsägare och kommunens hyresvärd. I ett första skede kommer byggherren att köpa fastigheten Munksundet 24:26 (gamla kommunhustomten).

Prislappen för fastigheten, alltså den summa som företaget får betala till Enköpings kommun för marken är cirka 11,5 miljoner kronor.

Det vill säga att fastighetsägaren kan räkna hem kostnaden för tomten redan kommunens första hyresår. Men de ska ju också bygga ett kommunhus.

CF Møller Architects

Det nya kommunhuset planeras vara klart för inflyttning hösten 2025. Byggstarten är planerad till november 2023 under förutsättning att Skanska får bygglov.

Det här är det nya kommunhuset

Cirka 5 300 kvadratmeter.

Fyra våningar med terrass på taket.

Arbetsplats för 450 medarbetare.

Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat landskap, 400 platser i mötesrum och datarum samt cirka 200 platser i en matsal.

Solceller på taket.

Kombinerad bergvärme och fjärrvärme.

Ska ligga på den gamla kommunhustomten.

Källa: Enköpings kommun

CF Møller Architects

Hyran för nya kommunhuset – en miljon i månaden

Hyreskontraktet är värt över en kvarts miljard.