I måndags, den 27 mars, löpte avtalsspärren ut. Samma dag undertecknade Enköpings kommun och Skanska Sverige AB hyresavtalet för det nya kommunhuset. Det är Skanska som ska bygga på fastigheten. När byggnaden väl står klar ska ett annat bolag, Vacse AB, att bli den långsiktiga fastighetsägaren, och därmed också kommunens hyresvärd.

– Det är fantastiskt att vi nu kommit i mål. Vi har haft en bra dialog. Det har varit en bra process där kommunen har ställt höga krav på både gestaltning och hållbarhet, säger Fredrik Linderborg, Vd på Vacse AB.

Månadshyran: 1 miljon

Vad kommer då Enköpings kommun att få betala i hyra för det nya kommunhuset? Enligt Skanska och Vacses slutanbud kommer kommunen att få betala en årshyra på 12 302 530 kronor. Det motsvarar en månadshyra på cirka en miljon kronor.

Hyresavtalet tecknas på 20 år. Det betyder att Enköpings kommun under 20 år kommer att betala nära en kvarts miljard kronor i hyra till fastighetsägaren, 246 050 600 kronor. Och då har framtida hyreshöjningar inte tagits med i beräkningen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Fredrik Gustafsson

– Det finns både föredelar och nackdelar med att hyra. Det känns som att det här är det bästa alternativet för oss, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) när Mitt i träffar honom ett par timmar efter att han undertecknat hyresavtalet med Skanska och Vacse.

Driftskostnader, såsom avgifter för VA, värme, varmvatten och kyla ingår inte i hyreskostnaden. Vad som dock ingår är 44+29 bilparkeringsplatser.

Så mycket kostar marken

Det är alltså Skanska Sverige AB som kommer att bygga kommunhuset. Därefter ska Vacse bli fastighetsägare och kommunens hyresvärd. I ett första skede kommer byggherren att köpa fastigheten Munksundet 24:26 (gamla kommunhustomten).

Prislappen för fastigheten, alltså den summa som företaget får betala till Enköpings kommun för marken är cirka 11,5 miljoner kronor.

Det vill säga att fastighetsägaren kan räkna hem kostnaden för tomten redan kommunens första hyresår. Men de ska ju också bygga ett kommunhus.

CF Møller Architects

Det nya kommunhuset planeras vara klart för inflyttning hösten 2025. Byggstarten är planerad till november 2023 under förutsättning att Skanska får bygglov.