De rödgröna har länge pratat om en blandad stadsbild. En stad där olika boendeformer samsas i samma område. Tanken är att en blandad stad främjar integration.

Den långsiktiga målsättningen är att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar.

– Vi vill låta allmännyttan bygga i områden som domineras av småhus och bostadsrätter och har låg eller ingen andel kommunalägda hyresrätter, till exempel i Bromma, Hässelby strand och Enskede, säger bostadsborgarrådet Clara Lindblom (V) till DN.

Ni vill bygga fler hyresrätter i villaområden. Hur tror ni det kommer tas emot av villaägarna? 

– Det handlar inte om att bygga bort alla grönytor. Vi ska bygga där det passar. Och jag tror ändå att många håller med om att det är viktigt med fler hyresrätter, till exempel kanske man själv har ungdomar som vill flytta hemifrån.

Stadens mål är att mellan åren 2010 och 2030 bygga 140 000 lägenheter.

För att lyckas har man bland annat gett de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att bygga fler Stockholmshus. Detta för att kunna bygga snabbare och samtidigt hålla ner hyrorna i nyproduktion. Hälften av det som allmännyttan bygger ska vara Stockholmshus.

Men de är utformade för att kunna tilldelas stadsbidrag, som kan sänka hyrorna med 30 procent.

Men det investeringsstödet försvann vid årsskiftet. Stockholmsmajoriteten ska arbeta för ett återinförande, men stödet är alltså inget man kan räkna med idag.

Så hur ska Stockholmshusen kunna sänka hyrorna utan investeringsstöd?

- Även utan statligt investeringsstöd är hyrorna i Stockholmshusen lägre än i andra nybyggda hyresrätter, men vi ska skruva i arbetssättet för att försöka få ner hyrorna ytterligare. Med statens hjälp skulle de kunna bli ännu lägre, tyvärr verkar regeringen ointresserad av frågan.