Stockholms stad planerar att bygga 80 nya hyresrätter i det kuperade området mellan Järnbärarvägen och Tankebyggarbacken. Syftet är att tillföra nya bostäder i centralt läge med närhet till service och kollektivtrafik. Planen för området är nu ute på samråd där boende i området kan tycka till.

I det nya kvarteret planeras tre nya sexvåningshus som ska länka samman radhusen med de höga skivhusen. Området ligger i en skogsdunge och är starkt kuperat med höjdskillnader på upp till 17 meter. Därför ska de nya husen endast ha tre våningar mot Tankebyggarbacken och sex våningar med indragna övervåningar åt Järnbärarvägen. 

För att man lättare ska kunna röra sig mellan de olika områdena ska man även bygga en trappa. 

Arkitekturen ska smälta in

Översiktbild av de planerade lägenheter vid Järnbärarvägen i Bredäng.

Översiktbild av de planerade lägenheter vid Järnbärarvägen i Bredäng.

Aix Arkitekter

Planen är att de nya husen ska anpassas till omgivningen, med platta tak och puts i mjuka ljusa färger. Skogsbacken där området ska byggas har enligt stadsbyggnadskontoret stora naturvärden med tallar, granar, gamla ekar och andra lövträd. Och planen är att mycket av naturen ska bevaras i en gemensam grön gård. Där planeras också en lekplats, en cykelparkeringsplats och odlingslådor där de boende kan odla.

Specialåtgärder i utsatt läge

För att skydda det sluttande området från översvämning planeras även ett dike där regnvatten kan rinna ner.

Boende i området kan titta på planförslaget på Skärholmens bibliotek och lämna sina synpunkter till och med den 11 april.