Oeniga. Hur mycket boende i de kommunala bostadsbolagens lägenheter får betala i hyra nästa år är oklart. Parterna lyckas inte komma överens. Foto: Sacharias Källdén

Hyresförhandlingar i Stockholm avbryts

De kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen kan inte komma överens om nästa års hyror. Hyrestvisten måste avgöras av Hyresmarknadskommittén.

  • Publicerad 19:20, 8 dec 2020

De lokala hyresförhandlingarna mellan Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen i Region Stockholm har avslutats utan att parterna har lyckats enas om nya hyror för 2021.

De kommunala bostadsbolagen ville inledningsvis se en hyreshöjning på 2,8 procent. Deras sista bud ska ha varit en höjning på 2,4 procent, något som hyresgästföreningen anser är orimligt. Tvärtom har hyresgästföreningen krävt sänkta hyror på -2,8 procent på grund av coronakrisen.

– Det är magstarkt att kräva så höga hyreshöjningar mitt i en pandemi när många människor har förlorat sina arbeten och hela samhället går på knäna. Det här är välmående bolag som har haft och har överskott. Vi hade förväntat oss att allmännyttan skulle visa vägen, ta ansvar och avstå från det vinstdrivande begäret ett år eller två, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen i Region Stockholm.

”Finns skyddsnät”

Bostadsbolagen anser å sin sida att en hyreshöjning är nödvändig för att säkerställa ett långsiktigt ansvar för hyresrätterna. De understryker också att pengarna behövs till underhåll av fastigheter och till service för hyresgästerna.

– Vår ambition har varit att komma överens och vi har även i år varit villiga att kompromissa. Vi lever i en orolig tid och endast ett mindre antal hyresgäster har varit i kontakt med oss gällande svårighet att betala hyran och då finns ett skyddsnät. En hyreshöjning är nödvändig även i år för att säkerställa hyresrättens och allmännyttans roll på lång sikt, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder i ett pressmeddelande.

Kräver sänkta hyror under pandemin

Nu blir det medlingsorganet Hyresmarknadskommittén, med ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, som kommer avgöra nästa års hyresnivå.