1750 nya bostäder. Med etapp 2 A ska omvandlingen av Stora Sköndal ta fart på allvar.

Den här veckan, efter att tidningen gick i tryck, väntades stadsbyggnadsnämnden godkänna förslaget till ny detaljplan.

Den som läst Mitt i:s artiklar om de tomställda husen i området Skogsbyn, vet att beslutet är efterlängtat. Det är först när detaljplanen vunnit laga kraft – tidigast i höst – som de gamla villorna kan rivas.

– Att den nya planen kan genomföras är själva förutsättningen för rivningen. Om planen skulle falla vill man inte stå där med en riven stadsdel. Sen är det så klart ett dilemma att det ser ut som det gör, säger Martin Styring, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, om den spöklika stämningen i Skogsbyn.

Vad är det då för stadsdel som som ska växa fram när spaden väl får sättas i marken? I planbeskrivningen finns flera byggnader som sticker ut – eller sticker upp.

Ett trähus i tolv våningar ska markera den historiska entrén till området Stora Sköndal. Vy från Sköndalsvägen.

Ett trähus i tolv våningar ska markera den historiska entrén till området Stora Sköndal. Vy från Sköndalsvägen.

Engram

1. Höjdare i trä

I dag markeras entrén till stiftelseområdet Stora Sköndal av gamla grindstolpar. I framtiden ska avgränsingarna bort. Mötet mellan den nya stadsdelen och övriga Sköndal ska i stället markeras med ett höghus byggt i trä. Huset ska bli tolv våningar högt och är ritat av Arkitema arkitekter.

Flera av kvarteren i det nya området ska för övrigt få fasader i trä.

Den nya grundskolan är ritad av Niras/Vertigo arkitekter. Den ska byggas huvudsakligen i tegel men den högre indragna delen föreslås få fasad av trä.

Den nya grundskolan är ritad av Niras/Vertigo arkitekter. Den ska byggas huvudsakligen i tegel men den högre indragna delen föreslås få fasad av trä.

Engram

2. Runda skolan

Som det har längtats efter en högstadieskola i Sköndal. Nu finns den i alla fall på papper. Stora Sköndals skola ska rymma 930 elever och väntas stå klar tidigast år 2028.

Som visionsbilden visar ska den få en speciell, rundad form som följer kurvan på Nils Lövgrens väg.

– Den har fått den här krökta formen och kommer nog att bli en ganska pampig byggnad med mycket liv och rörelse, säger Martin Styring.

Utöver klassrum ska den också rymma en fullstor idrottshall, till största del under mark, med föreningskafé och motionsrum.

Växthuset, ett grönskande trygghetsboende för äldre, kommer att ligga intill ett av områdets framtida torg.

Växthuset, ett grönskande trygghetsboende för äldre, kommer att ligga intill ett av områdets framtida torg.

Vardag arkitekter

3. Växthuset

Vid det som ska få namnet Berga torg planeras ett hus som inte liknar mycket annat: rött i fasaden och täckt av klättrande grönska. Huset ska bli trygghetsboende för äldre men ska också innehålla centrumlokaler i markplan mot torget.

– Grundidén var att göra ett hus som ska bjuda in till gemenskap bland boende. Då har vårt tema varit att jobba med växtlighet och odlingar, säger Anna Rex på Vardag arkitekter, och berättar att huset fått namnet Växthuset.

På taket blir det just växthus och gemenskapsodlingar. Odlingsvänligt blir det också på balkongerna – och utmed fasaden från markplan och uppåt finns en pelarkonstruktion som lämpar sig för klätterväxter.

– Växtligheten ska bilda en fond mot torget och klättra uppför fasaden, säger Anna Rex.

M-huset är ritat av arkitektfirman Brunnberg & Forshed.

M-huset är ritat av arkitektfirman Brunnberg & Forshed.

Engram

4. M-huset

Sjuvåningshuset vid Thorsten Levenstams väg får en annorlunda fasad i skiffer och plåt – men det är franmför allt funktion och innehåll som sticker ut. Bokstaven M står för möten, miljö och mobilitet. Huset ska bli en lokal samlingspunkt med publika lokaler, med plats för exempelvis återbruk. Husets lägenheter föreslås bli kollektivbostäder med gemensamma utrymmen. På taket ska det finnas en terrass öppen för allmänheten.

I framtiden är det tänkt att Stora Sköndal ska få flera M-hus.

Ödevillor blir kvar i minst ett halvår till

Villorna i området Skogsbyn tömdes för att rivas. Men när nya detaljplanen försenas står husen kvar, allt mer märkta av skadegörelse och intrång.

Nu är det klart att rivningen dröjer åtminstone till i höst.

”Viktig information angående tomma hus i Stora Sköndal”.

Så lyder rubriken på det informationsbrev Stiftelsen Stora Sköndal nyligen skickade ut till invånare i området, och även till hushåll i Lilla Sköndal.

I brevet finns en förklaring till varför ett 70-tal villor i området Skogsbyn har stått tomma sedan i höstas.

Husen ska rivas för att ge plats för ny bebyggelse. Men arbetet med den nya detaljplanen har dragit ut på tiden. Därför dröjer också rivningslovet.

”Husen har därmed blivit stående tomma mycket längre än planerat”, står det i brevet.

Redan i november skrev Mitt i om att de gamla seniorvillorna lockade till sig hemlösa. Polisen kallades in flera gånger under höst och vinter för att avvisa personer som gjort olaga intrång. Ingripandena ledde också till anmälningar om häleri och narkotikabrott.

Golvet i ett av husen, fullt av bråte.

Golvet i ett av husen, fullt av bråte.

Mattias Kamgren

”Riktigt obehagligt”

Tomas Krywult, vd för stiftelsens markbolag Stora Sköndal Framtidsutveckling, bekräftar att problemet med ovälkomna besök kvarstår.

– Ja, det gör det ju. Det har blivit lite mer av skadegörelse och ungdomssträck. Men otrygghetsmässigt tycker jag inte att det på något sätt har eskalerat, säger han.

Alla delar inte den uppfattningen.

”Det är riktigt obehagligt nu när massor av hus står tomma. Det drar till sig ligister och kriminalitet. Vad ska stiftelsen göra? Hur länge ska det se ut så här?”, skriver en invånare i Lilla Sköndal i ett mejl till Mitt i.

– Vi är medvetna om problemet och det är verkligen inget vi själva önskar. Vi har närvaro både med våra egna fastighetsskötare och väktare. Vi har även satt upp skyltar som upplyser om att man inte ska vara där, svarar Tomas Krywult.

Tomas Krywult är vd på Stora Sköndal Framtidsutveckling AB.

Tomas Krywult är vd på Stora Sköndal Framtidsutveckling AB.

Liza Simonson

Beslut väntas i juni

Ett första steg mot rivning av husen kan tas i juni. Då väntas stadsbyggnadsnämnden ta upp den nya detaljplanen för godkännande. Det skulle i sin tur innebära att kommunfullmäktige kan anta planen i början av hösten.

Därefter kan rivningslov beviljas, och maskinerna sätta sina tänder i det gamla mexiteglet – om inte detaljplanen överklagas.

Knäckfrågan: Kostnad för ny skola

I sitt brev riktar stiftelsen kritik mot Stockholms stad för att de inte lyckats hålla tidplanen.

Enligt stadsbyggnadskontoret är det utformningen och kostnaden för områdets nya skola som behövt lösas.

”Den nya skolan behövs i Sköndal men då det förslag som presenterades i granskningen av detaljplanen utgick från att även inrymma en nedgrävd idrottshall under skolgården och ett garage under skolan blev den sammanlagda kostnaden alltför hög”, skriver stadsplaneraren Martin Styring i ett mejl till Mitt i.

I det omarbetade förslaget har en billigare lösning valts för skolfastigheten.

Flera av villorna har utsatts för klotter och skadegörelse.

Flera av villorna har utsatts för klotter och skadegörelse.

Mattias Kamgren

Det har blivit lite mer av skadegörelse och ungdomssträck

Planen: 1750 nya bostäder

Detaljplanen för etapp 2a i utbyggnaden av Stora Sköndal innehåller cirka 1750 bostäder.

En grundskola för klasserna f-9 med anpassad grundskola och en idrottshall ingår också, liksom lokaler för handel och service.

För att ge plats ska cirka 70 grönklassade seniorvillor i området Skogsbyn rivas, liksom några bostäder i områdena Lövholmen och Ekbacken. Att de är grönklassade innebär att de har ett högt kulturhistoriskt värde.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Krossade rutor är mer regel än undantag i de tomställda husen.

Krossade rutor är mer regel än undantag i de tomställda husen.

Mattias Kamgren

Därför dröjer rivningen av spökhusen

Seniorernas villor utsatta för skadegörelse ✔ Brev ska lugna oroliga grannar ✔ Stockholms stad får kritik