Planerna för ett framtida centrumområde klarnar lite mer. Nu presenterar kommunen en inriktning för hur Bro Torg, alltså centrum kan komma att se ut inom ett antal år. Foto: C.F. Møller Architects

Hundratals nya bostäder och massor av nya butikslokaler i centrala Bro

Nu presenterar kommunen hur man vill att Bro centrum ska se ut inom några år. 700 bostäder ska byggas och 6000 kvadratmeter för butiker och arbetsplatser ska bli till. Nu finns även fyra exploatörer med på tåget – men allt är långt ifrån klart.

  • Publicerad 18:10, 20 apr 2022

I ett pressmeddelande som publicerades under onsdagen den 20 april presenteras en inriktning för det fortsatta arbete med Bro centrum och omdaningen av detta område.

Inriktningen gällande området som kallas för Bro torg innebär "en möjlig utbyggnad i centrala Bro med upp till cirka 700 bostäder samt cirka 6000 kvadratmeter lokaler för handel, samhällsservice och arbetsplatser".

Av informationen framgår vidare att en handelsutredning har tillsats för att "bedöma förutsättningar för utbud och omfattning av kommersiella verksamheter och samhällsservice".

En vy av Enköpingsvägen i ett framtida Bro. Foto: C.F. Møller Architects

I det framtida Bro centrum kommer det blir färre traditionella parkeringar och fler lösningar i garage och mobilitetshus. Den planerade exploateringen kommer leda till fler parkeringar än vad som finns i Bro i dagsläget.

Ej en färdig plan

Inriktningen för en kommande utveckling av centrumområdet är inte en färdig plan. Så det som nu beskrivs kommer inte bestämma exakt hur en kommande byggnation ska se ut utan anger snarare "riktningen för det vidare arbetet med planering och gestaltning av ny bebyggelse".

Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer om att utveckla Bro centrum i linje med kommunens idéer om "framtidens hållbar småstad".

Ett kommande torg vid Brohuset. Foto: C.F. Møller Architects

I nämnda intentionsavtal åtar sig kommunen att sälja mark i centrala Bro och exploatörerna i sin tur åtar sig att investera i Bro genom att bygga – men även genom att investera socialt.

De exploatörer som ingått avtal med kommunen är Bonava, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling.

– Stena Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare som utvecklar sina områden med omtanke. Vi hoppas att vi kan bidra till utvecklingen i Bro genom de lärdomar och erfarenheter vi fått av att ha jobbat med sociala hållbarhetsfrågor i över 40 år. Vi vill att de som bor och lever i våra kvarter ska känna sig trygga, trivas och känna en delaktighet i områdets utveckling, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm, i en kommentar.

Jacob Cronstedt är vd för Wilma Stadsutveckling. Han är är glad över avtalet med kommunen och att man nu är en part i det kommande arbetet.

– En förtätning av bostäder, och en blandning av upplåtelseformer, stärker Bro torg som mötesplats och centrum. Det skapar också bättre förutsättningar för ett ökat serviceutbud. Vi är glada att ha fått förtroendet att tillsammans med Upplands-Bro kommun och övriga samverkansexploatörer vara med och utveckla framtidens hållbara småstad, säger Jacob Cronstedt.

Fastighetsbolag bjöd till gårdsfest

Brogårdsdagen i Tegelhagen med tipsrunda, politiker och korv. Korv, tipsrunda och en brinnande docka som räddningstjänsten släckte till barnens glädje gång på gång – detta var ingredienser då en av de stora fastighetsaktörerna i Tegelhagen bjöd in till...onsdag 25/5 15:51

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39