I slutet av förra året kunde Mitt i Järva rapportera om att Ica Supermarket i Akalla centrum och andra verksamheter i samma fastighet snart med största sannolikhet skulle behöva stänga.

Hyreskontrakten löpte ut eftersom huset planeras rivas till förmån för en ny byggnad, som enligt nuvarande förslag ska bli ett sexvåningshus med kommersiella lokaler i botten och bostäder ovanför.

Mitt i Järvas publicering ledde till starka reaktioner, eftersom många Akallabor först inte visste som skulle ske.

– Vi hade ingen aning om att processen hade kommit så pass långt, utan fick reda på vad som skulle hända och den planerade detaljplaneändringen via tidningen, berättar Akallabon Jan-Erik Gustafsson, företrädare för sin brf.

Detta trots att flera brf:er redan 2019 skrev till ansvariga och bad om att hållas uppdaterade enligt Jan-Erik Gustafsson.

– Man kan inte räkna med att börja bygga förrän om några år. Det betyder att vi ska vara utan matbutik väldigt länge och att Icas lokal förmodligen bara ska stå tom. Dessutom finns det inga garantier i planen för en ny dagligvaruhandel när det är klart.

Jan-Erik Gustafsson och Gunilla Buhr, boende i Akalla och representanter för sina BRF:er, vill stoppa rivningen av Akalla centrum.  Jan-Erik Gustafsson har tidigare arbetat som lektor på KTH i bland annat markanvändningsplanering, och berättar att han satt sig in i situationen noggrant.

Jan-Erik Gustafsson och Gunilla Buhr, boende i Akalla och representanter för sina BRF:er, vill stoppa rivningen av Akalla centrum. Jan-Erik Gustafsson har tidigare arbetat som lektor på KTH i bland annat markanvändningsplanering, och berättar att han satt sig in i situationen noggrant.

Mikael Andersson

Får vara kvar ett år

I byggnaden har förutom Ica även Salong George, Järva hud- och fotvård, en bilskola, bankomat och postombud huserat.

När Mitt i besökte dessa i december var läget ovisst. De hade länge vetat att deras kontrakt skulle löpa ut vid årsskiftet, men inte fått någon mer information än så från fastighetsägaren SBB.

– Det var många sömnlösa nätter, det här är ju hela mitt liv, säger Lotta Diaz, som driver Järva hud- och fotvård och jobbat i området i 23 år.

Till slut, två veckor innan hon skulle behöva flytta ut, ringde dock SBB och erbjöd förlängning på ett år på rivningskontrakt. Även Salong George och bilskolan får vara kvar.

– Jag är så glad och tacksam, säger Lotta Diaz.

"Jag vill verkligen tacka alla kunder som engagerat sig, ifrågasatt och kämpat för att vi ska kunna stanna. Det var garanterat tack vare påtryckningar från allmänheten som det hände. Nu får vi vara kvar en tid till och det känns så bra", säger Lotta Diaz, som driver Järva hud- och fotvård i Akalla centrum.

"Jag vill verkligen tacka alla kunder som engagerat sig, ifrågasatt och kämpat för att vi ska kunna stanna. Det var garanterat tack vare påtryckningar från allmänheten som det hände. Nu får vi vara kvar en tid till och det känns så bra", säger Lotta Diaz, som driver Järva hud- och fotvård i Akalla centrum.

Mikael Andersson

Ica försvinner

Ica ser dock inte ut att förlänga kontraktet, som löper ut i slutet av februari.

De som driver butiken vill vara kvar, men det krävs en viss upprustning för att kunna fortsätta, eftersom lokalen måste uppfylla vissa regler och krav för att kunna sälja livsmedel.

Något varken Ica centralt eller SBB verkar vilja göra, eftersom det kräver omfattande investeringar i en byggnad som ändå planeras rivas inom de närmsta åren, enligt Mattias Nelson, etableringschef på Ica Sverige.

– Med rådande förutsättningar har vi tyvärr inte lyckats hitta en rimlig lösning för fortsatt verksamhet i den befintliga fastigheten. Vi har stor förståelse för att stängningen av butiken påverkar området negativt och vi beklagar detta, säger han.

Uppskattningsvis 120 personer deltog i samrådsmötet om bygget.

Uppskattningsvis 120 personer deltog i samrådsmötet om bygget.

Mikael Andersson

Många på samrådet

Den 19 januari var det samrådsmöte i Akalla grundskola, för förslaget om ändring av detaljplan som kommer möjliggöra det nya bygget.

Enligt Jan-Erik Gustafsson och Gunilla Buhr, som representerar en annan brf i området, var det kaosartat, med uppskattningsvis 120 personer på plats.

De flesta mycket missnöjda med situationen. Gunilla Buhr säger att de inte är emot att det byggs, men att det inte görs på rätt sätt när man förstör kulturklassad arkitektur.

– Det har varit mycket prat om tryggheten och att satsa på Järva, men vi tycker att vi i den här delen av Akalla är totalt bortglömd. En tom lokal bidrar till otrygghet. Vi är drygt 9 000 invånare här med en stor andel äldre, alla har inte möjlighet att gå till Lidl.

Hon påpekar att även stadens skönhetsråd har avstyrkt förslaget i nuvarande form.

Så här planeras den nya byggnaden i Akalla centrum se ut.

Så här planeras den nya byggnaden i Akalla centrum se ut.

Illustration: Brunnberg & Forshed/Stockholms stad

Hundratals namn

Tillsammans har Jan-Erik, Gunilla och andra representanter från området samlat in över hundra namn på en protestlista mot det föreslagna bygget. Budskapet är tydligt: Stoppa rivningen av Akalla centrumfastighet.

– Vi vill inte att byggnaden rivs, utan i stället att den rustas upp varsamt och att vi får ha kvar vår dagligvaruservice under tiden, säger Jan-Erik Gustafsson.

De har även skrivit ett öppet brev till bland annat stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog (S), där de kräver att den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden och exploateringsnämnden avvisar förslaget till detaljplaneändring, och återtar kontrollen i egen regi.