Vid 9-tiden på lördagsmorgonen den 12 november attackerade en hund en annan hund i Enköping. Det rapporterar P4 Uppland.

Under en morgonpromenad slet sig hunden från sin ägare och attackerade en annan hund som ska ha dött på plats. Ägaren till hunden som bet är därför misstänkt för brott.

Länsstyrelsen är också inkopplad för att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas gällande hunden.

Ägare måste ha koll

Lagen om tillsyn över hundar och katter föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Länsstyrelsen får också besluta att en hund ska omhändertas.

Kan få betala skadestånd

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare. Den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till.