HYRA. En ändring av inkomstkravet för hyresgäster har varit på gång i flera år. Foto: Pia Bisbo

Huge sänker inkomstkravet för hyresgäster

Huge har beslutat att ändra inkomstkravet från 3,5 till 3 gånger hyran för sina hyresgäster. "Det här är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.", säger Sara Heelge Vikmång (S).

  • Publicerad 05:00, 6 nov 2020

Huge är ett av de kommunala bostadsbolag som har haft högst inkomstkrav för sina hyresgäster. Bolaget har krävt att hyresgästerna har en inkomst på 3,5 gånger hyran.

De senaste åren har många allmännyttiga bolag lättat på sina inkomstkrav. De kommunala bostadsbolagen i Stockholm har istället infört en annan modell där den sökande ha ett bestämt belopp kvar när hyran är betald. För år 2020 är beloppet 5 002 kronor för en ensamstående vuxen.

Huge har nu beslutat sänka inkomstkravet så att blivande hyresgäster ska ha en inkomst på 3 gånger hyran. För pensionärer och sökande med sjukbidrag krävs 2,5 gånger hyran.

"Utestänger låginkomsttagare"

– Det har funnits diskussioner under en längre tid om att vi skulle ändra våra regler eftersom många i vår omgivning har gjort det. Det här var det förslag vi fick från bolagsledningen som de bedömde var okej, säger Gunilla Helmerson (M), ordförande i Huges styrelse.

De allmännyttiga bolagen i Stockholm utgår istället från att hyresgästen ska ha en kvar en summa motsvarande existensminimum när hyran är betald. Varför gör inte ni så?

– Det har inte vår bolagsledning ansett är lämpligt. Då har man inte en krona kvar om något händer, det är inte att hjälpa folk. Om inkomsten inte räcker så kan kommunen eventuellt gå in och ge en hyresgaranti, men det kräver ett särskilt beslut i kommunen.

Oppositionen tycker dock att Huge skulle ha sänkt kraven mer.

– Det här är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Det är inte rimligt att Huge är ett av de bolag som har hårdast krav och som utestänger låginkomsttagare. Vi föreslog den modell som Stockholms bostadsbolag har, men det röstades ner, säger Sara Heelge Vikmång (S).