Gabriella Holmgren, 41, med Cleo, 4, tycker att det är bra att det ska byggas nya hundrastgårdar. De brukar mest gå långa promenader, men ibland har de åkt till hundrastgården i Årsta där de uppskattar gemenskapen. Foto: Sacharias Källdén

Huddinge kan få tre nya hundrastgårdar

Det finns omkring 6 000 hundar i Huddinge, men bara en hundrastgård. Men nu kommer en glädjande nyhet för Huddinges hundar och dess mattar och hussar: Det finns planer på tre nya hundrastgårdar runt om i kommunen.

  • Publicerad 16:15, 17 sep 2021

Gabriella Holmgren är ute på eftermiddagspromenad med Cleo. De bor vid Kvarnbergsplan och kommer gående på gångbanan längs Klockarvägen. Cleo är mest uppspelt över fotografens skägg, men matte välkomnar beskedet om nya hundrastgårdar.

– Det är bra, det behövs. Det är otroligt mycket hundar överallt, säger hon.

Själv är Gabriella Holmgren dock lite tveksam till ta med med Cleo till en hundrastgård.

– Det beror på vilka som är där. En del rastar inte sina hundar innan och så kommer de dit med en massa energi, då kan det bli konflikter.

Hon gillar det sociala och tidigare gick hon på gemensamma promenader med andra hundägare i området.

– Vi har åkt till hundrastgården i Årsta ibland, där är det väldigt trevlig gemenskap. Om det blir så skulle jag gärna gå till en hundrastgård här, säger Gabriella Holmgren.

SLITEN Huddinges enda hundastgård, strax norr om centrum, är sliten och ser inte särskilt inbjudande ut. Behållaren för hundbajspåsar är tom. Foto: Sacharias Källdén

PÅ TUR. Peter Wiklund 67, med Chase, 11, har sina rundor. Även om de inte själva besöker hundrastgården tycker Peter att det är jättebra att det byggs flera nya. Foto: Sacharias Källdén

Populärt Huddingeförslag

"Bygg en hundrastgård!". Det är ett av de vanligare Huddingeförslagen som lämnats in till kommunen. Mellan 2003 och 2020 lämnades 28 Huddingeförslag, motioner och skrivelser till kommunen med önskemål om hundrastgårdar in. Sju av dessa önskemål kom in under förra året. Samtliga har fått avslag med motiveringen att kostnaderna är för höga. Det visade en utredning om hundrastgårdar som gjordes på uppdrag av fullmäktige.

I dag finns en enda hundrastgård i kommunen, belägen strax norr om Huddinge stationsväg. När vi går förbi ligger den öde. Den är sliten och ser inte särskilt inbjudande ut.

Kommunen har i utredningen tittat på och tagit intryck av hur andra kommuner arbetar med hundrastgårdar och integrering av hundar i stadsplaneringen.

Båtsman, 7, med husse Mats Lindemark, 65, Huddinge: ""Båtsman brukar inte vara i hundrastgården. Det kan vara en del större hundar där som hoppar på de mindre, säger husse Mats Lindemark. Men husse tycker att det är jättebra att det ska byggas nya hundrastgårdar, de behövs. Det är det enda stället där hundar kan vara okopplade." Foto: Sacharias Källdén

Floran 11, med husse Ove Georgsson, 70, Huddinge: "Det är bra att de ska bygga hundrastgårdar, tycker husse. Men vi använder den inte, Floran har inte något behov av det." Foto: Sacharias Källdén

Nära naturområden

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att presentera förslag på tre spridda platser i kommunen som är lämpliga att anlägga hundrastgårdar på. Nu har man tagit fram tre sådana förslag som presenteras för kommunstyrelsen på onsdag, den 22 september.

Platserna är Glömsta/Källbrink, Flemingsbergs gård och Nytorps mosse. De ligger alla nära naturområden. Varje hundrastgård blir omkring 1 000 kvadratmeter stor och det finns planer på att låta hundägare i området vara involverade i skötseln.

NY PLATS. På den här vackra platsen intill Flemingsbergsskogen, nära Glömsta förskola föreslås en av de nya hundrastgårdarna ligga. Foto: Sacharias Källdén

Här kan det bli hundrastgårdar

Glömsta/Källbrink. Platsen ligger i Glömsta i anslutning till Källbrinksskogen. Platsen ligger vid ett gång- och cykelstråk, söder om gamla Stockholmsvägen och norr om Talldalsvägen. Enligt kommunen är det en lämplig plats då många människor rör sig här, igenom Källbrinksskogen och i villaområdet i Glömsta.

Flemingsbergs gård. Platsen ligger i norra Grantorp, vid ett koloniområde söder om Flemingsbergs gård.

Nytorps mosse. Platsen ligger i naturparken Nytorps mosse. Parkområdet planeras att rustas upp 2021-2022, och anläggande av en hundrastgård skulle kunna rymmas i det investeringsprojektet.

Visa merVisa mindre

De här platserna valdes bort av kommunstyrelsens förvaltning:

Rosendalsparken. Parken rustades upp sommaren 2021. En medborgardialog visade att många boende i området önskade sig en hundrastgård i parken. Platsen valdes bort eftersom den inte ligger i anslutning till något stort tillgängligt naturområde.

Mickelbergsvägen. Platsen valdes bort eftersom största delen av området ligger inom Långsjöns utlopp och är ett ekologiskt känsligt område.

Långängsstråket. Platsen valdes bort eftersom det betar hästar där och den ingår i Gömmarens naturreservat och därför inte anses lämplig.

Visa merVisa mindre