Sara Kukka-Salam har valts till ny gruppledare för Socialdemokraterna och blir den från partiet som ger sig in i striden om posten som kommunstyrelsens ordförande.

De viktigaste frågorna för Solna är bostadspolitiken och skolan, tycker hon.

– Barngrupperna i förskolan behöver bli mindre och lärarna i Solnas skolor fler. En av fyra elever här klarar inte skolan. Jag söker ett mandat att få satsa på skolan så att varje elev ska kunna nå sin fulla potential. Att alla elever klarar grundskolan är ett minimum.

S fick 23,5 procent i kommunvalet 2018, Moderaterna 30,1 procent.

Peter Rangwe, 48, tar plats bredvid Kukka-Salam som nytt S-oppositionsråd efter Arne Öberg.