Stadsdelsledamoten har själv bott i området i 33 år och är väldigt kritisk till hur det kommunala fastighetsbolaget Sisab hanterat gamla förskolan Brunklöverns lokaler. 2016 stängdes förskolan på grund av minskat behov av platser.

– Att lokalerna aldrig skulle kunna användas till skolverksamhet utan i stället förbli tomma i sju till åtta år var aldrig aktuellt när vi tog beslutet att stänga, säger Fatima Nur när vi träffar henne en förmiddag på tomten.

Narkotikabruk och inbrott

Som Mitt i berättat tidigare har det under perioder varit problem med ungdomshäng, narkotikabruk och inbrott på tomten.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Filip Magnusson

Flera rutor har krossats. Färgen på de öde byggnaderna har börjat flagna på sina håll.

– Många Backlurabor drar sig för att gå förbi på kvällarna, det är mörkt, känns otryggt och ungdomar hänger här, säger Fatima Nur.

"Bara att riva och sälja"

– Skadegörelsen och bristen på underhåll gör förmodligen att byggnaderna bara minskar i värde. Det är bara att riva och sälja fastigheten, enligt mig.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Filip Magnusson

Sisab har varken satt upp någon skylt om att obehöriga ej äger tillträde eller låst grindar. Det är fritt fram att gå in på gården.

– Det har blivit en slö förvaltning som slukar skattepengar i onödan, säger Fatima Nur.

Flera partier har velat se åtgärder

Fler partier har uttryckt oro för fastigheten. 2022 beslutade den dåvarande M-ledda stadsdelsnämnden om insatser för att få bort stöket och SD har i en ny skrivelse i sommar föreslagit att stadsdelen jobbar hårdare för att motarbeta knarkhantering på platsen.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Filip Magnusson

Sett till Sisabs hyresnivåer för fastigheten, som Mitt i sedan tidigare tagit del av, hade staden kunnat få in minst fem miljoner kronor i hyresintäkter om man valt att hyra ut lokalerna externt sedan 2016.

Fatima Nur bedömer att Backlura har ett så pass bra läge att såväl matkedjor och Postnord som vårdmottagningar, apotek och kaféer borde vara intresserade av fastigheten. Bostäder tror Nur inte på eftersom byggbranschen krisar.

Carlsson (S) vill behålla lokalerna

Stadsdelsnämndens ordförande Lisa Carlsson (S) sade i juni till Mitt i att hon å sin sida ser fördelar med att förskolelokalerna finns kvar om barnkullarna skulle öka igen om några år.

 Gamla förskolan Brunklövern i Hässelby och Fatima Nur (L).

Gamla förskolan Brunklövern i Hässelby och Fatima Nur (L).

Filip Magnusson

Fatima Nur tycker lokalerna har gjort sitt som förskola.

– Åkermyntan är närmaste stället att handla mat på för Backluraborna, det är 25 minuter att gå. Om Sisab hade sålt fastigheten till en matkedja hade den stora bilkörningen i Backlura dessutom minskat.

Vilket stöd tror du att du har?

– Alliansen stödjer säkert förslaget men även majoriteten måste ju lyssna. Vi måste sluta ödsla skattepengar på tomten. Om grannarna uppskattar förslaget vet jag däremot inte.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Gamla förskolan Brunklövern på Brunklövergränd i Backlura har bland annat utsatts för inbrott och glaskross under de senaste åren.

Filip Magnusson

Sisabs kommunikationschef Thomas Pella Bergsell hävdar att såväl glaskrosset som inbrotten på gamla Brunklövern minskat det senaste året.

– Vad gäller framtiden för fastigheten så har vi inget besked att ge i dag. Vi har fortsatt dialog om den inom staden både vad gäller förhyrning och vårt trygghetsarbete, säger han.

Om huruvida Sisab har några planer på att sälja fastigheten eller riva byggnaderna säger han:

– Vi undersöker möjliga vägar framåt, men kan inte berätta något mer i dagsläget.

Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Sisab