Bilar i stadsmiljö är stillastående ungefär 96 procent av tiden. Bildelningstjänsten Heap vill seett samhälle som bättre tillvaratar sina resurser och arbetar för att få fler privatpersoner att dela sin bil med andra.

Bilägare som ansluter sig kan dessutom tjäna flera tusenlappar varje månad och samtidigt göra en positiv insats för klimatet.

Eva Nordin i Majorna tillhör den snabbväxande skaran bilägare som anslutit sig till bildelningstjänten.

– Den enda anledningen till att jag har en egen bil är för att jag enkelt ska kunna hälsa på min mamma som bor på ett äldreboende en bit härifrån. Att bilen mestadels är stillastående kändes ofördelaktigt både rent ekonomiskt och med tanke på klimatet, så att kunna dela den med andra ser jag som en smart lösning, säger Eva Nordin.

Som alla anslutna bilägare väljer hon själv när bilen ska finnas tillgänglig.

– De pengar jag får in genom uthyrningen sparar jag undan för att kunna ha en buffert till reparationer och för att på sikt kunna göra ett byte till en mer klimatsmart bil.

Framöver hoppas Eva Nordin att fler ska se fördelarna med delningsekonomi och bidra till en klimatsmart stad.

– Vi måste ställa om och vi alla kan bidra genom att tänka till. Idag ser jag tyvärr skriverier på sociala medier av bilägare som är rädda för att hyrestagare inte skulle vara tillräckligt försiktiga med deras bilar, men jag tror att mycket grundar sig i onödiga rädslor som skulle försvinna om de bara tog reda på mer om hur bildelningstjänster fungerar. Själv har jag aldrig stött på problem och känner mig trygg med att försäkringen genom bildelningstjänsten täcker upp om det skulle hända något, säger hon.

En ökad nyttjandegrad av bildelningstjänster skulle bidra till en rad positiva effekter för Göteborgs stadsmiljö, enligt Heap visar forskning att en delad bil kan ersätta 5 till 10 bilar.

Nina Wolf, strategiansvarig cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad, påpekar att de är beroende av en samverkan för att nå det ambitiösa målet om att 2030 vara en klimatneutral och ekologiskt hållbar stad.

Hon uppmuntrar initiativ som underlättar utvecklingen av delningsekonomi.

– En bildelningstjänst kan vara med och bidra till flera av stadens målsättningar. Exempelvis minskad klimatpåverkan från transporter, minskad trängsel och mindre buller om man tänker sig att människor blir mer medvetna om sina bilresor när de använder en bildelningstjänst och alltså inte använder bilen i onödan, säger Nina Wolf och fortsätter.

– Varje insats spelar roll, för vissa kan en delningstjänst ersätta att ens äga en bil överhuvudtaget och för andra kan det ersätta andrabilen. Utifrån ett cirkulärt perspektiv ökar bildelningstjänster nyttjandegraden av befintliga resurser och ur ett socioekonomiskt perspektiv kan fler få tillgång till bil för en mindre peng när de verkligen behöver.