Flatås och Rannebergen

Det strama ekonomiska läget ser inte ut att förbättras den närmaste tiden. Nyligen larmade branschorganisationen Livsmedelsföretagarna att det är stor risk att priserna på matvaror kommer att fortsätta stiga eller ligga kvar på en hög nivå.

Det sätter spår i konsumenternas plånböcker. Allt fler får det svårare att få vardagsekonomin att gå ihop. Det märks – inte minst i MatRätts två butiker i Göteborg dit fler kunder söker sig.  

– Det blir tydligare och tydligare hur viktigt det är att vi finns. Tidigare har kunderna kommit till oss och fyllt på med extra varor men nu kommer våra kunder till oss flera gånger i veckan. Vi har blivit ett förstahandsval snarare än ett komplement. Så var det inte förut, säger Ida-Lina Frisell Aasland, verksamhetschef.

Planer på ny butik. "Vi vill finnas för fler göteborgare", säger Ida-Lina Frisell Aasland, verksamhetschef.

Planer på ny butik. "Vi vill finnas för fler göteborgare", säger Ida-Lina Frisell Aasland, verksamhetschef.

Bert Grahn

8 000 medlemmar

MatRätt är en social supermarket som främst riktar sig till personer i ekonomisk utsatthet. Konceptet innebär att livsmedelsgrossister donerar överskottsprodukter till butiken som sedan säljer varorna till kraftigt reducerade priser.  

I dagsläget har MatRätt 8 000 aktiva medlemmar. Men Ida-Lina tror att det finns ett mycket större behov bland göteborgarna. 

– Vi utgår ifrån att nästan nio procent av Göteborgs invånare lever i relativ fattigdom. I nuläget har vi bara butiker i Flatås och Rannebergen. Lever man i ekonomisk utsatthet kan det vara svårt att ta sig till en annan stadsdel för att handla. 

Därför har verksamheten planer på att öppna ännu en butik.   

– Vi vill kunna finnas för fler göteborgare och tittar på lämpliga lokaler på Hisingen. Förhoppningsvis kan vi öppna där inom första halvåret nästa år.  

Räddar matsvinn.  Livsmedel som säljs har donerats från livsmedelsindustrin eller dagligvaruhandeln.

Räddar matsvinn. Livsmedel som säljs har donerats från livsmedelsindustrin eller dagligvaruhandeln.

Räddningsmissionen

Tuffare för låginkomsttagare

MatRätt hoppas underlätta vardagen för fler som lever på garantiersättning, det vill säga har en inkomst under 12 000 kronor. Samtidigt ser Ida-Lina Frisell Aasland risker med att en annan målgrupp får det allt tuffare. 

– Jag tänker på människor som lever på en inkomst mellan 13 000 och 17 000 kronor. De pengarna räcker inte heller för ensamstående föräldrar och barnfamiljer. Det kommer bli en ännu större samhällsutmaning framöver.  

Om MatRätt ska kunna finnas till för fler krävs det ett mycket större inflöde av livsmedel. Redan i dag är det brist på basvaror som socker, salt, mjöl, mejerivaror och protein som kött, fisk och kyckling. 

– Vi behöver fortsätta att bearbeta livsmedelsbranschen. Vi ser en positiv utveckling och ökar våra samarbetspartners varje månad. Det är inte hopplöst! 

Tuffa tider Omkring 1 000 kunder per dag besöker MatRätts två butiker i Göteborg.

Tuffa tider Omkring 1 000 kunder per dag besöker MatRätts två butiker i Göteborg.

Lovisa Hansson (arkiv)