”Framtidsbudgeten: Ansvar i tuffare tider." Så kallar Värmdösamarbetet S, L, C och MP sin budget för 2023, som de menar ska klara kommande prisökningar, svagare skatteintäkter och lågkonjunktur.

– Jag är stolt över att kunna presentera Värmdösamarbetets första förslag till budget, där vi pekar ut en ny och tydlig riktning för Värmdö. Värmdö ska vara en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och en tryggare äldreomsorg, sade Carl Kangas (S), ordförande i Värmdös kommunstyrelse, när de bjöd in till pressträff torsdagen den 10 november.

4,3 miljoner mer till högstadiet

Först och mest nämns skolan, där högstadiet får en extra satsning – sex procents höjning av skolpengen nästa år. Det kan jämföras med tre procents höjning till förskolorna och låg- och mellanstadiet. Det motsvarar en extra peng på 4,3 miljoner kronor till högstadieeleverna.

– Det ska bland annat gå till att höja meritvärdena och få fler elever i årskurs nio att bli behöriga till gymnasiet, och öka tryggheten och arbetsron, säger Amie Kronblad, (L).

Samtidigt ska högstadieskolorna få tillgång till fler socialpedagoger som ska stötta i och utanför klassrummen.

På området fritid ska man utreda hur man kan få till fler isytor på Ekvallen, eftersom dagens verksamheter där är trångbodda.

Om S vallöfte om två nya ishallar och en bandyhall går att förverkliga, återstår att se.

– Det är fortfarande ett mål vi strävar mot, säger Carl Kangas.

Fler ridskoleplatser

Även ridsporten lyfts i budgeten. Där vill det nya styret utreda hur man kan ordna fler ridskoleplatser åt barn och unga som står i kö för att få börja rida. En del av det arbetet är att skissa på hur Värmdö ridklubb på Södra Evlinge gård kan utökas, enligt Kristina Lång, (C).

– Eftersom kommunen äger den anläggningen vill vi börja med att titta på hur vi kan utveckla den verksamheten, ihop med ridklubben, säger hon.

I budgeten har man räknat med ett överskott på 29 miljoner kronor, och en kostnadsreserv på 22 miljoner, som ska kunna användas till akuta insatser under nästa år. Ett exempel kan vara fler som söker försörjningsstöd på grund av kärvare tider, enligt Kangas.

En rad andra satsningar presenterades på pressträffen. Pengarna ska tas från bland annat minskad administration och genom att dra ner på inhyrd bemanningspersonal. I stället vill de skapa en egen, kommungemensam vikariepool och fortsätta jobba med digitaliseringsprojektet Ett smartare Värmdö.

– Kommunen måste klara av att göra mer med mindre, allt i syfte att frigöra medel för kommunens kärnuppdrag, säger Carl Kangas.